Zjednodušený návod pro používání internetových stránek
Mateřské školy Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace

Pokud otevřete náš web: http://www.mspastelkapetrikov.cz/,
uvidíte v pravém horním rohu modré okénko, kde jsou celkem tři možnosti: jméno, heslo a neznám heslo.
Nový a dosud neregistrovaný uživatel klikne právě na: neznám heslo.
Poté se Vám otevře registrační formulář, nový uživatel vybere ten vlevo, pro nového uživatele. Pro výměnu – zapomenutí hesla je třeba zvolit ten druhý – vpravo.

Vyplníte, co je třeba, odešlete a vyčkáte, co se stane.

Pokud bude systém ochoten spolupracovat :-), přijde Vám automaticky vygenerované heslo.
Pokud by se tak náhodou nestalo a automatické vygenerování nefungovalo, napište na ghora@centrum.cz, heslo vygenerujeme manuálně.
Pozor, heslo bude změť písmen, možná i znaků či číslic, ale v hlavní rubrice Můj účet je podrubrika Základní nastavení a tam lze heslo následně změnit na nějaké příjemnější a zapamatovatelnější.

Dále se se vším pracuje tak, že uživatelské jméno, které si zvolíte v registračním formuláři, vepisujete vždy při přihlášení do první řádky modrého přihlašovacího okénka na homepage webovek, vygenerované nebo jinak zaslané heslo potom do druhé kolonky - heslo.

Pozor je opravdu nezbytné dodržet malá a velká písmena, mezery a vše ostatní a lépe nepoužívat diaktriku, jinak se nepřihlásíte.
Pokud vše proběhne dobře, dostanete se do webu, který sice vypadá na první pohled shodně s tím, co je pro neregistrované návštěvníky, ale zdání klame. Liší se v tom, že budete mít přístup do fotogalerie, do Mého účtu, kde si budete kontrolovat platby a stav stravovacího účtu i jiné, do odhlášek a přihlášek v jídelníčku apod.
Celý proces pokračuje tak, že nově registrovanému uživateli – rodiči je přiřazeno vlastní dítě, a pak už je vše nachystáno k odzkoušení a bezproblémovému užívání.

Ostatní používání celých stránek je dosti snadné, intuitivní, orientace je dle hlavních rubrik a podrubrik, povětšinou je vyžadováno jen správné kliknutí.
Některé dokumenty se rozbalují ve Wordu, při odhlašování stravy je třeba počítat s tím, že startovním nastavením je veškeré přihlášené jídlo. Při odhlášce dojde k obarvení, při opětovné přihlášce k odbarvení. Stravu je nutno odhlašovat vždy do 13. hodiny předchozího pracovního dne, jinak je ji třeba odebrat alespoň do jídlonosiče nebo propadá. U fotogalerie se listuje fotkami pomocí minináhledů v pravém a levém rohu obrazovky.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat ředitele MŠ na uvedených kontaktech.