Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

AKTUÁLNĚ:

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY

MATEŘSKÉ ŠKOLY

PASTELKA, PETŘÍKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,

PhDr. G. STRÝČKOVÉ, Ph.D.,

PETŘÍKOV 174, 251 69 - VELKÉ POPOVICEMimořádné opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 - AKTUALIZACE 15.3.2020 VE 21.00 - ÚČINNOST OD 16.3.2020 - 7.00

Po dohodě se zřizovatelem dle vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání, §3, odst.2

přerušuji provoz mateřské školy od 16.3.2020 do odvolání.


 

Vážení rodiče, přátelé školky, milé děti,

včera to bylo dosti hektické, omlouvám se, ale informaci jsem obdržela ve 21.00, když jsem asi tak jako mnohý z vás čekala na tiskovku vlády, proto mi dovolte nyní ještě pár řádků.
 
Vzhledem k dalšímu vývoji mimořádné situace v republice i blízkém okolí bylo rozhodnuto o uzavření našeho zařízení. Pokud mám správnou informaci, nemá pozitivní případ z vedlejší obce žádnou spojitost se školkou.
 
Celý týden se tu budeme vyskytovat, pracovat jak ve školce, tak vzdáleně z domova, věnovat se úklidu, přípravě i samostudiu, se mnou tedy trvá nadále stoprocentní spojení on-line. Osobně prosím pouze v nejnutnějších případech - vydávání formuláře pro ošetřovné v uvedené době nebo po předchozí telefonické domluvě.
 
Od dnešního dne zahajuje několik rozhlasových i televizních stanic vzdělávání a programy pro děti. Vím, že většinově pro školáky, ale možná by se dalo něco vybrat i pro děti předškolní, zvláště ty, co už se do školky chystají.
 
Naše vzdělávání může jen těžko probíhat vzdáleně, ale napadlo mě, že bychom jednu věc udělat mohly, respektive dvě. Pokusím se každý den poslat dětem nějaký obrázkový pozdrav, mailem a přes instagram a též vy - děti, pokud byste chtěli/y, můžete kreslit obrázky o tom, co třeba doma děláte, jak se máte a bezkontaktně nám je předávat do schránky u vchodu do školky, pokud byste se šli za dodržení veškerých nařízení třeba jen tak projít na čerstvý vzduch nebo jeli okolo. Není to žádná povinnost, je to jen nápad, jak udělat i dětskému dni také nějaký cíl, procházce smysl. Pokud jimi nebudu zavalena :-), pokusím se i odepsat :-).

 
Pro děti, co docházejí na předškolní přípravu, zasílám jako domácí práci volné a klidné dokončení našeho rozpracovaného čísla Kuliferdy. Tzn., že nejméně po dobu tohoto a příštího týdne můžete dle vlastního uvážení pracovat na těch stránkách, které jsme ještě neměly hotové, nemusíte spěchat, na pohodu, 4. číslo si potom rozdáme doufám již společně. Průběžně stále procvičujte dokola Desatero předškoláka, kresbu postavy, povídejte si, čtěte, hrajte stolové hry apod.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 
Stravovcí systém jsem plošně vypnula, tudíž od dnešního dne nikomu neodchází žádné stravné a nemusíte mít obavy o svoje objednávky a ani finance. Budu to takto regulovat až do okamžiku opětovného otevření mš. Sledute nadále web i mailové schránky, budu se snažit o aktualizace i pravidelné informace, jak je sama budu dostávat a jak se vše bude vyvíjet.


Myslíme i na vás. Není to lehká situace pro nikoho, ale nebojte se, všichni to zvládneme. Kdybyste něco potřebovali, jsem tu pro vás. Klidně se mi, když budete chtít, s čímkoliv ozvěte.

Klidné dny a sluníčkový pozdrav kamarádům GS.


 

AKTUALIZACE 14.3.2020 - 12.00 - OPATŘENÍ KORONAVIRUS!!! - ÚČINNOST OD 16.3.2020 - 7.30


Vážení rodiče,

dnes v brzkých ranních hodinách byla oznámena vládou ČR účinnost dalších, a to významně tvrdších opatření. Nařízení, o kterých vláda jednala v noci a my všichni jsme povinni se jimi řídit, abychom pomohli zvládnutí pandemie koronavirového onemocnění, ovlivnila i přijetí opatření mých, jako ředitelky MŠ Pastelka, Petříkov. Situace je opravdu mimořádná, mimořádná jsou i přijatá opatření a tudíž je třeba i mimořádné ohleduplnosti, pozornosti, spolupráce a též mimořádného zvážení všech rizik.
 
Na základě tohoto přijímá naše zařízení následující:
 
1. provozní doba se upravuje na 8 hodin, od 7.30 do 15.30.
 
2. děti budou přijímány pouze v čase 7.30 - 8.15, vydávány pouze v čase 12.15 -12.30 a dále v čase 14.30 - 15.30.

 
3. děti jsou již v tomto období všechny plně adaptované, tudíž není třeba vstup a pobyt jejich doprovázejících osob do prostoru MŠ. Vysvětlete prosím dětem, které v pondělí přijdou, že z důvodu ochrany zdraví dětí i personálu, která je stanovena legislativně, nebude od pondělí umožněn do budovy přístup nikomu dospělému kromě kmenového personálu a pověřených zaměstnanců zřizovatele obce, výjimečně osob v situacích havarijních, záchranných, kontrolních a vládou nařízených. Děti budou přebírány (vydávány) od pověřených osob a zákonných zástupců u hlavního vchodu určenými členy personálu MŠ a personál MŠ dohlédne na jejich bezpečný průchod šatními prostory a vyřeší cokoliv by bylo z vaší strany v šatně třeba (oblečení apod.), též zajistí informaci o době a způsobu vyzvedávání a sám ji zapíše do sešitu v šatně.
 
Všichni členové personálu budou denně kontrolováni. Oznamuji Vám, že dosud nevím o nikom z personálu, kdo by se vědomě setkal s kýmkoliv rizikovým nebo se vyskytoval v jakékoliv rizikové oblasti, všichni, co jsou doma, čerpají ošetřovné z důvodu uzavření škol, nicméně jsem Vám též povinna oznámit, že přímí rodinní příslušníci nás všech pracují i v provozech kolektivních, disponovaných, stavby, mezinárodní firmy, obchody, apod. a často i v tzv. předních liniích, tudíž nikdo z nás již dnes nemá absolutní jistotu, že se nevědomě může do jakéhokoliv rizikovějšího kontaktu dostat stejně tak, jako Vy.
 
MŠ z důvodu své velikosti a faktu, že v minulém týdnu docházku využívala sotva pětina rodičů dopoledne a sotva desetina rodičů odpoledne prozatím nebude přistupovat k bezkontaktnímu měření teplot u dětí a nošení roušek či respirátorů v budově, protože je ani nemáme, nicméně platí více jak předtím nařízení, že do budovy má zákaz vstupu jakékoliv dítě nebo dospělá osoba, která by jevila známky nachlazení, rýmy, kašle neho respirační virózy! Platná zůstávají i všechna předchozí opatření!!!
 
V závěru týdne doběhla velmi pečlivá dezinfekce všeho, co šlo, dezinfekce jsem sehnala všeho druhu, na plný výkon běží čističky vzduchu, jejich údržba doporučovaná 1x měsíčně se provádí týdně, více jak kdykoliv přetím se používají dezinfekční prostředky všeho druhu, jednorázové materiály, s tím tudíž i souvisí skutečnost, že v prostorách budovy je nyní znatelně cítit vůně - zápach dezinfekce, podobně jako ve zdravotnických zařízeních. V přítomnosti dětí je však zakázáno konat cokoliv, by mohlo ovlivnit jejich zdraví, provádíme tudíž vše buď v prostorách nevyužívaných nebo po uzávěrce provozu nebo v době, kdy jsou již děti odpoledne venku a do budovy se nevrací. Z tohoto důvodu jsme též předčasně odzimovali zahradu MŠ.
 
Dále stran provozu zařízení sděluji, že MŠ a jesle nebyly dosud stále jako jediné zavzaty do plošného uzavření, bylo pouze doporučeno je uzavřít z důvodů výše uvedených po dohodě se zřizovateli. Taktéž bylo řečeno, že hlavním důvodem ponechání otevření je zajištění ekonomické stránky, podpora pracujících rodičů, kterým by uzavření zařízení pro velmi malé děti zkomplikovalo možnost pracovat.
 
Moje poslední, 4. nově přijaté opatření tedy nařizuje, že od pondělí budou do provozu MŠ přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů, tedy takové, se kterými nemůže být doma nikdo, kdo již čerpá ošetřovné na jiného sourozence, čerpá rodičovský příspěvek, nemocenskou, státní podporu v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky, které saturují mzdu.
 

Závěrem:
V pondělí budu aktualizovat a odesílat další zprávu, jelikož vláda pravděpodobně uveřejní další stanoviska a změny, bylo uvedeno, že se plánuje přijetí tzv. legislativní nouze. Prosím připravte se tedy i na variantu, že pokud by skutečně rozšířili institut ošetřovného na děti, které zůstaly ze škol doma, a to jak časově, výší plnění nebo navýšením věku, na který lze u dětí čerpat, zasáhlo by toto opatření většinu našeho kolektivu zaměstnanců a může dojít k neschopnosti pokrytí provozu MŠ personálně.

 
Pokud by tedy došlo k uzavření školky z jakéhokoliv důvodu, budete o tom informováni neprodleně všemi kanály, co jste již nyní zvyklí, formuláře pro ošetřovné mám připravené, vydávala bych je sama osobně u hlavního vchodu do budovy v jasně stanovených hodinách. Veškeré kontakty na mě fungují téměř nepřetržitě.
 
Děkuji všem za pochopení, pomoc i spolupráci, věřte,  že situace je opravu složitá i v takto malé školce a pokud tato nová opatření komukoliv zkomplikovala cokoliv, omlouvám se, ale nelze jinak. Vše konám v souvislosti s nezbytnou ochranou obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, na základě mimořádných opatření přijatých v posledních dnech vládou ČR v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva a též po předchozím vyrozumění zřizovatele MŠ.
 
Kdo na základě nových opatření v pondělí nedojde a nestihl odhlásit stravu, má možnost ji samozřejmě vyzvednout, a to v čase 11.30 - 12.30, (výjimečná úprava času), ideálně ráno dát vědět, že dorazí nebo přinést krabičky, které se budou předávat u provozního - vedlejšího vchodu. V rámci vlastní bezpečnosti i bezpečnosti naší dbejte, aby krabičky byly důkladně hygienicky ošetřené a zabalené v igelitové tašce. Na další dny je nutnost stravu odhlásit v systému. Odstávka stravovacího systému plošně je možná až v okamžiku, kdy bychom zavřeli a neodebírali stravu žádnou.

G. Strýčková
ředitelka MŠ


AKTUALIZACE 12.3.2020 - 14.40 - OPATŘENÍ KORONAVIRUS!!!

Vážení rodiče,
na základě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR oznamuji, že po dobu jeho trvání nebudou probíhat žádné nadstandardní aktivity v MŠ, tj. programy tématické a nadrámcové, odpolední i dopolední volnočasová činnost. U těch, kde to bude možné, se pokusíme o přesun termínu na později, platí tedy i o plaveckém kurzu, kde je předběžná vize zkrácení kurzu a následná vratka odpovídajících financí. Další prosím řešte s lektory napřímo.

Ohledně uzavření MŠ mi prosím již nepište a nevolejte, uzavření MŠ je stále v režimu kompetence zřizovatele, pokud nebude později rozhodnuto z vyšších míst jinak.

Dále sledujte naše komunikační kanály, zde se dozvíte nejaktuálnější info.


Děkuji ředitelka školky


AKTUALIZACE 10.3.2020 - 16.30 - OPATŘENÍ KORONAVIRUS!!!

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA 7.30 - 16.00!!! DO ODVOLÁNÍ

V návaznosti na dnešní nařízení vlády a též s ohledem na zajištění provozu MŠ a významně nízké počty dětí, které budou od zítra MŠ navštěvovat, ruším prozatím do konce tohoto týdne všechny odpolední volnočasové kroužky, tj. předškolní přípravu, kde zítra uvedu stránky pro domácí přípravu, abychom byli jednotní, logopedickou péči a páteční angličtinu, kde budete o náhradě či kompenzaci informováni lektorkou.

 
Dále Vás informuji, že nám též na čtvrtek Malá technická univerzita zrušila polytechnické vzdělávání, které bylo prozatím přesunuto na 26.3.
 
Děkuji za pochopení a všem, co necháte děti doma i za spolupráci a pomoc v situaci, kterou já sama vnímám jako velmi nešťastnou. Ponechání otevření mateřských škol jako jediného článku v systému vzdělávání z důvodu zajištění možnosti pracovat rodičům, kteří jsou stejně vemi často doma z důvodu péče o menšího sourozence nebo budou mít doma sourozence školou povinného a situaci budou nuceni nějak řešit a podpořit tak státní ekonomiku, nepovažuji za rozumné, jelikož mateřské školy jsou právě místem, kde se infekty šíří rychle, jelikož malé děti nedokáží dodržovat důsledně hygienická a epidemiologická nařízení a ve školkách není vše 100% dezinfikovatelné například tak jako ve školách a firmách. Navíc do mateřských škol musí být povolen přístup dospělých osob až ke vstupu do tříd z důvodu předávání dětí, a to nejen zákonným zástupcům a osobám z rodin, tedy známým a identifikovatelným dospělým, ale i pověřeným osobám, tedy mnohdy lidem neznámým, čímž se počet osob vyskytujících se v prostorách v průběhu dne poměrně navyšuje. Není proto ani pravda, jak bylo uvedeno, že MŠ nejsou tak početné a velké instituce, zvláště pak pokud jsou třeba 4 i 7 třídní. Tito se potom zpravidla v šatnových prostorách zdržují i poměrně dlouhou dobu, často i desítky minut ráno i odpoledne, a to v prostoru, kde není možno dodržet jakýkoliv dostatečný odstup. V neposlední řadě nikdo nepomyslel na personál mateřských škol, který je zpravidla ve věku, kdy má sám malé nebo nepříliš staré děti na to, aby je mohl ponechat po celý den doma bez dozoru, navíc, pokud se mají vzdáleně vzdělávat, připravovat si stravu aj. Ale to je jen moje zamyšlení.
 
Pokud si ponecháváte děti doma a nestihli jste odhlásit stravu, pak si pro ni samozřejmě můžete přijít a odebrat ji do jídlonosiče, na další dny se potom pokuste stravu odhlásit. Vývařovna, pod kterou spadáme, dle slov hlavní hospodářky omezovat provoz prozatím nebude, jelikož kromě sektoru školství zajišťuje jídlo i sektoru sociálnímu - senioři apod.
 
Moje představa provozu je prozatím taková, že děti se budou vzdělávat a hlídat společně, v přízemní třídě a nevyužitý personál se bude věnovat úklidu, třídění, dezinfekci, přípravám a papírování, pokud nezůstane doma z důvodu péče o vlastní, doma ponechané děti z důvodu uzavření škol. O dalším postupu Vás budu průběžně informovat.


AKTUALIZACE 10.3.2020 - 9.00 - OPATŘENÍ KORONAVIRUS!!!

Vážení rodiče,
děkuji všem za dosavadní spolupráci při řešení opatření v souvislosti s rozšiřováním koronaviru. Mnoho z Vás přivítalo iniciativu školky při zavedení preventivních opatření. Nadále, a to až do odvolání, jsou v platnosti všechna uveřejněná opatření. Všechny děti budou do MŠ přijímány od rodičů na základě kontroly jejich zdravotního stavu již u vstupu, jakékoliv děcko by jevilo v provozu známky zhoršeného zdravotního stavu, které by se nezjistily ihned při příchodu, bude okamžitě izolováno a nutno vyzvednout obratem ze zařízení a to i v případě známek běžného nachlazení.
Vážení rodiče, z důvodu povinnosti školky předcházet a zamezit šíření infekčních onemocnění je v zájmu nás všech omezit shromažďování velkého množství lidí a dodržovat bezpečnostní a epidemiologická opatření. Domnívám se, že je velmi rozumné, pokud můžete, ponechat si děti doma, poněvadž je stále ještě velmi krátká doba na to, aby se projevily případné příznaky z nákazy, ke které mohlo dojít v době jarních prázdnin pro naši oblast. Situace se rychle mění a je i nadále hodně nepřehledná, region Říčansko postupně přijímá ve školách poměrně striktní opatření a uzavírá i provozy, vyučuje on-line, na dálku. Naše zařízení prozatím omezeno nijak není, ale jelikož máme vazbu na říčanskou vývařovnu, může situace postihnout i  nás, uvidíme. Státní orgány naší země i okolních států vyhlašují různá nařízení v řádu několika hodin. Je možné, že další dny přinesou nová opatření na úrovni Středočeského kraje nebo i celého státu. Tyto všechny skutečnosti spolu se zřizovatelem neprodleně zapracujeme i do opatření v MŠ Pastelka, Petříkov.
Zvažte prosím i účast svých dětí ve volnočasových a jiných hromadných aktivitách v naší oblasti mimo MŠ, kde třeba tak důsledná kontrola neprobíhá.
Děkuji za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost a prosím i nadále o pravidelnou kontrolu e-mailových schránek nebo webu MŠ.
G. Strýčková, ředitelka školy


AKTUALIZACE 8.3.2020 - 15.00 - OPATŘENÍ KORONAVIRUS!!!

Vážení rodiče,
jelikož se situace kolem COVID-19 mění každým okamžikem a stává se dosti nepřehlednou a stále více vážnou zvláště ve světě, dovoluji si poslat po dohodě se zřizovatelem následující aktualizaci.
 
Z důvodu zákonné povinnosti mateřské školy pečovat o zdraví svěřených dětí i personálu a zajistit předcházení a šíření infekčních onemocnění, nařizuji jednotně se sousední základní školou následující:
 
Pro snazší organizaci provozu školky Vás mimo toto opatření žádám o informování školy v případě, že:
 
Vám (nebo osobě Vám blízké, osobě s kontaktem a trasované nebo žijící ve společné domácnosti) byla udělena povinná karanténa (buď na základě opatření MZ <http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=40501&typ=application/pdf&nazev=Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20karant%C3%A9na%20po%20n%C3%A1vratu%20z%20Italsk%C3%A9%20republiky.pdf> nebo na doporučení epidemiologa KHS) 
zvažujete karanténu nebo pobyt doma z obav či preventivně. Potom nezapomeňte na odhlášky stravy v systému, v tomto období bude v maximální možné míře omezen výdej stravy do jídlonosičů, bude umožněn pouze v první den absence!!! 
Ke sdělení informace použijte telefon 777 69 29 21 kdykoliv, nejlépe sms nebo mailem ředitelce MŠ.
 
Důrazně doporučuji a velmi prosím, pokud jste se svými dětmi byli během jarních prázdnin v Itálii a my víme, že někteří byli (i tehdy, pokud jste se stihli vrátit do 7.3. před platností opatření MZ) NECHTE DĚTI DOMA a kontaktujte KHS (771 137 070 v čase od 9 do 19 hod.), případně ošetřujícího pediatra.
 
Zdravotní a společenské riziko jakéhokoli nezodpovědného postupu je velmi vysoké. Jsme sice malá školka, ale ze zkušeností dobře víme, jak rychlé je šíření jakékoliv infekce v dětském kolektivu i za dodržování hygieny a veškerých epidemiologických doporučení.
 
Nejsme soukromá firma. Musíme se pohybovat v rámci platné legislativy. Můžeme jen prosit, apelovat na Vaši odpovědnost nejen k sobě a svým dětem, ale i k ostatním.
Stejná opatření platí i pro zaměstnance školy.
 
Pokud se situace změní a objeví se nová oficiální stanoviska příslušných orgánů, budeme Vás neprodleně informovat. Proto prosím sledujte webové stránky školky.
 
Prosím sdílejte s ostatními, ať se aktuální informace dostane k co největšímu počtu rodičů.
 
Děkujeme za pochopení i za spolupráci při řešení této mimořádné situace.
 
Do prostoru mateřské školy mají od pondělí 9.3.2020 7.00 zákaz vstupu děti, zákonní zástupci, pověřené osoby, jako prarodiče, sourozenci, příbuzní a rodinní přátelé a dále takoví zaměstnanci školky, kteří:
 
1. se od 7.3.2020 vrátili z Itálie a je u nich nařízena 14-ti denní karanténa - viz. mimořádné opatření MZČR ze dne 6.3.2020.
2. se vrátili z rizikových oblastí celého světa, byli ve styku s osobu nakaženou, či čekající na výsledky vyšetření, které dosud onemocnění nevyloučilo - je nutné postupovat přesně dle pokynů KHS.
3. děti vykazující jakékoliv známky nachlazení a respiračního onemocnění, rýma, kašel, protože nebudeme opravdu zkoumat, jakého je původu.
4. zákonní zástupci a další výše jmenované osoby ve výčtu, které by vykazovali nachlazení nebo respirační onemocnění provázené rýmou a kašlem ze stejného důvodu.
5. zaměstnanci MŠ s těmito projevy taktéž se shodným odůvodněním. Pokud by počet personálu poklesl na takový, že bychom nebyli schopni zajistit bezpečné a plnohodnotné vzdělávání dle platné legislativy, bude MŠ z provozních důvodů do normalizace situace uzavřena z rozhodnutí ředitelky MŠ.
6. pokud u vás či vašich dětí byla prokázána nákaza koronavirem, jste povinni toto bezodkladně a písemně oznámit vedení MŠ.
 
Toto opatření je závazné pro všechny jmenované osoby, v případě porušení bude nucen ředitel MŠ tyto skutečnosti neodkladně oznámit KHS.

Zdůvodnění:
Zatím nebyla školce nařízena žádná karanténa. V průběhu jarních prázdnin však mnoho rodin pobývalo v zahraničí. Na některé se vztahuje nařízení o karanténě, na některé pouze doporučení. Situace je opravdu nepřehledná. Víme, že někteří z Vás telefonovali na příslušná místa a dostali i odpověď „zavolejte v pondělí“. Jiní se nás ptáte, co máte dělat, když Vy sami jste v Itálii nebyli, ale někdo další ze společné domácnosti či okolí ano. Padl dotaz i na obavu, aby dítě nepřineslo ze školky nákazu, která by mohla ohrozit někoho dalšího v rodině. Opravdu ani my jako školka nemáme jiné informace než z webových stránek příslušných úřadů a z médií. 
 
Je také možné, že pondělí přinese i nějaká další opatření ze strany státních orgánů: http://mzcr.cz/ , http://www.szu.cz/ , http://www.khsstc.cz/ 
 
Je v zájmu nás všech, abychom se chovali co nejzodpovědněji a nejohleduplněji ke všem ostatním. Povinnost příchodu do MŠ s čestným prohlášením trvá, a to u každého dítěte!!!
Děkujeme za spolupráci při řešení této mimořádné události, v případě nejasností volejte nebo se lze obrátit i na zřizovatele MŠ.
 
PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.
ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov,
příspěvková organizace
Petříkov č. p. 174
251 69 - pošta Velké Popovice
IČ: 725 47 413
 
tel.: 323 604 555
GSM: 777 69 29 21, 731 115 116
e-mail: ghora@centrum.cz <ghora@centrum.cz>
http://www.mspastelkapetrikov.cz <http://www.mspastelkapetrikov.cz>
 
 

Vážení rodiče,

v souvislosti se šířením virového onemocnění koronaviru (Covid - 19)

sledujeme aktuální vývoj situace a řešíme ve spolupráci se zřizovatelem

MŠ.


Stav k dnešnímu dni, tj. 6. 3. 2020:

zatím nebyla škole nařízena žádná karanténa, od pondělí je prozatím

předpokládán standardní provoz.

O dalším režimu MŠ s účinností od pondělí 9.3.2020 informuje příloha,

prosím o důkladné přečtení a dodržování.

O dalším vývoji a přijatých opatření Vás budeme průběžně informovat.

Hezký zbytek jarních prázdnin

GS.

 

Zápis do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

pro školní rok 2020 / 2021

s nástupem od 1. 9. 2020 se uskuteční budově mateřské školy:

v pátek 15. 5. 2020 od 9 do 11 hodin

pouze pro děti s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v Petříkově a Radimovicích!

v pondělí 18. 5. 2020 od 9 do 11 hodin

pro všechny ostatní děti.


Děkujeme za dodržení časů s ohledem na výchovně-vzdělávací práci s dětmi a stravování i odpočinek dětí!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·         Před zápisem se prosím seznamte s Kritérii pro přijímací řízení do naší školky, jsou na webových stránkách obce, webových stránkách školky, na budově školky a na úřední vývěsce obce.

 

·         K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

·         Veškeré nezbytné formuláře k přijetí žáka do MŠ obdržíte při zápisu.

 

·         K zápisu přicházejte v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě nemoci nebo jiného závažného problému je možno sjednat náhradní termín zápisu (GSM: 777 69 29 21).

 

·         K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce, ale oba jsou vítáni. Ve výjimečných případech lze akceptovat i notářsky ověřenou plnou moc pro zastupování od zákonných zástupců.

 

V Petříkově, dne 15. 1. 2020                                                                                                                   

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                                                   Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                                                   starosta obce Petříkov

…………………………………………......................................................................……………………...............................................…….                                                                              …………………..………..……..

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2020                                                                                                                                                                                    Sejmuto dne: 30. 6. 2020
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu k docházce

(předškolnímu vzdělávání) a průběhu správního řízení – přijímacího řízení

na školní rok 2020 / 2021

(upravuje Směrnice o přijímání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace, kterou vydala ředitelka MŠ):

 

1.      informace o zápisu a termínech správního řízení:

·        zápis k předškolnímu vzdělávání se koná ve dnech 15. 5. 2020 a 18. 5. 2020 od 9 do 11 hodin. Termín první – páteční - je v letošním roce z kapacitních důvodů určen výhradně pro děti s určenou spádovostí zřizovatelem – Petříkov a Radimovice. Termín druhý – pondělní – je potom určen pro všechny ostatní děti.

·        termín odevzdání řádně vyplněných formulářů na ředitelství MŠ - do 1. 6. 2020, 11.00 hodin,

·        termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí – do 1. 6. 2020,      11. 00 hodin, na ředitelství MŠ, a to vždy po telefonické domluvě (tel.: 777 69 29 21 – ředitelka MŠ - Dr. Strýčková),

·        termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 1. 6. 2020,             11. 00 hodin,

·        termín pro zveřejnění Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí – 15. 6. 2020. Seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách zřizovatele, MŠ, úřední vývěsce obce a na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / o nepřijetí bude odesláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno.  

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který tozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu.

 

2.      Kritéria pro přednostní přijímání:

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, nebo mělo odklad povinné školní docházky,

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které do 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

·        dítě z ostatních nespádových obcí, které do 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

·      

3.      Průběh přijímacího řízení:

·        první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat Rozhodnutí,

·        během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.,

·        účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,

·        správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem,

·        pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených Kritérií během správního řízení.

Další informace:

·        informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky zřizovatele, úřední vývěska zřizovatele, webové stránky MŠ a budova MŠ, seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bývá zveřejněn shodně. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / rozhodnutí o nepřijetí je odesíláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno,

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu,

·        předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

·        k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Pokud nelze takové dítě přijmout z kapacitních důvodů, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti obce, v níž má dítě místo trvalého pobytu, o zajištění zařazení dítěte do jakékoliv jiné mateřské školy,

·        dle platné legislativy jsou všechny děti přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte,

·        pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak, přijímá se dítě k celodenní docházce. Pokud je odůvodněno a je v rozhodnutí stanovena zkušební lhůta, potom je na 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem nástupu dítěte do mateřské školy. Zkušební lhůta se stanovuje dle platné legislativy, nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to především proto, že může nastat situace, že přijaté dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám a režimu MŠ. Ve zkušebním období budou třídní učitelky s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit hygienicky a epidemiologicky nezávadné prostředí MŠ, zdraví dítěte nebo ostatních dětí, nebo které by narušovaly plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním, nerespektování pokynů učitelek, nespolupráce se zákonnými zástupci, zásadní hygienické potíže, nezvladatelné adaptační reakce, a další, ředitelka školy rozhodne o dalším postupu (jednání s PPP aj.,) event. ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak písemně a na doporučení odborníků, třídních učitelek a po projednání s rodiči dítěte,

·        o přijetí zdravotně postiženého nebo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, písemného vyjádření pediatra či odborného ošetřujícího lékaře a pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření,

·        ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, dále pak po písemném oznámení zákonnému zástupci a to v případech, kdy se dítě po dobu delší jak dva týdny neúčastní bez omluvy předškolního vzdělávání, kdy zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ nebo zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravu.

 

V Petříkově, dne 27. 3. 2020

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                          Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                          starosta obce Petříkov

………………………………………………………………….                                           ………………………………..

Oprava - vyvěšeno dne: 27. 3. 2020                                                                                    Sejmuto dne: 30. 6. 2020VŠI V MŠ se vyskytují nepravidelně po celý školní rok, proto níže ponecháváme informace o tomto parazitovi:


vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-2  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-4  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-3


Pedikulóza představuje po nachlazení druhou nejnakažlivější nemoc. Celosvětově se vyskytuje 500 druhů vší. V ČR je známo 26 druhů vší. Vši jsou krev sající, bezkřídlý šestinohý hmyz.


Životní cyklus vší trvá 17-21 dní, od hnidy přes larvu po dospělce. Žijí přibližně 2-3 týdny. Samičky stihnou naklást až 300 vajíček za život. U černovlasých jsou vši pigmentovanější než u blonďatých vlasů, což je dáno schopností vší změnit barvu své schránky. Tato adaptace ztěžuje diagnózu. Vši neskáčou ani nelétají, ale přelézají díky úzkému vlasovému kontaktu.


Různí autoři udávají u pedikulózy celosvětový nárůst. Toto tvrzení je podpořeno i zvyšujícím se prodejem insekticidů. 


Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti předškolního věku a školního věku mezi 7.- 8. rokem a 10-14 lety. Dívky jsou 4x častěji postiženy než chlapci.

 

Příznaky, projevy vší, zavšivení, pedikulózy

 • Svědění

Následně se může ve kštici objevit tzv. vyškrabaná kůže, dále zvětšení mízních uzlin a nespavost.

 

Kdo nejčastěji odhalí vši a hnidy

Přítomnost živých vší či hnid nejčastěji odhalí

 • rodiče - v 95 %,
 • ve 3 % škola,
 • v 1,5% kadeřník a
 • pouze v 0,5% pediatr.

 

Vši - léčba pedikulózy, zavšivení

Léčba (terapie) spočívá v likvidaci parazita, hnid a hygienických opatřeních.

Na našem trhu jsou k dostání lokální přípravky volně prodejné jak na přírodní bázi, tak s chemickými účinnými látkami. Přípravky nové generace obsahují látku dimeticon. Tato látka na bázi silikonového oleje proniká přes dýchací otvory vši do dýchacího systému a veš se následně zadusí. Na tento fyzikální princip je vznik rezistence nepravděpodobný, mechanicky odstraňujeme hnidy tzv. všiváčkem nebo manuálně vlas po vlasu, což je samozřejmě neúčinnější.

Pokud se týká samotných parazitů, je zajímavé, že
vši preferují více vlasy umyté než mastné. Vši jsou na hladkém lesklém povrchu bezmocné - neudrží se.

 

Samička žije 30 dní, samec jen 15 dní. Veš se páří jen 1x za život. Polovina postižených vůbec netuší, že má vši. Svědění ve kštici u 4 z 5 postižených chybí. Bohužel vzniká rezistence, a to i zkřížená rezistence u účinných látek v přípravcích. Tato situace je nejspíše zapříčiněna nesprávnou nebo přerušovanou aplikací. Je vyšší v zemích, kde jsou účinné látky volně prodejné. Procedury nanášení jsou komplikované a zdlouhavé, odborné články a návody obtížné k porozumění.

 

Doporučení:

 1. Prohlédněte vlasy všem členům rodiny, důkladně, zvláště za ušima a na krku.
 2. Kontrolu provádějte denně. Nekoupejte děti ve společné vaně, nepoužívejte jednu osušku, hřeben apod.
 3. V případě nálezu vší nebo vajíček použijte okamžitě vhodný přípravek dle příbalového letáku a proveďte důkladnou hygienu a dezinfekci domácnosti: vyperte lůžkoviny, ručníky, oděvy, plyšové hračky, zkrátka vše, co mohlo být v kontaktu s hlavou postiženého, proveďte údržbu sedacího nábytku, čalounění, autosedaček, hřebeny, čelenky, sponky a gumičky lze vymrazit, pomáhá též žehlení….
 4. Ohlašte nález do kolektivu, kde se děcko vyskytovalo.
 5. Nevracejte děcko do kolektivu dříve, nežli bude mít vlasy čisté, bez živých vší i vajíček.
 6. Kontroly provádějte stále, pamatujte, že i jediná zapomenutá hnida může znovu spustit celý koloběh.
 7.  Čím více budeme všichni důslední, zodpovědní a ohleduplní, tím spíše se nám bude dařit předejít nezvladatelnému šíření a vše zvládnout ke společné spokojenosti. Personál MŠ bude hlavy dětí pravidelně a za dodržení všech hygienických opatření prohlížet a v případě nálezu bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce dětí a provede školkovou údržbu a dezinfekci dle přesně stanovených vnitřních pravidel.

 

Děkujeme za pochopení ředitelka MŠ. (více v odborné literatuře či na prověřených webech)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Potravinové alergeny

Od 1.1.2015 platí pro školní jídelny, tedy i pro našeho dodavatele stravy J+J Říčany, nová povinnost informovat strávníky o možném výskytu alergenů v připravovaných pokrmech. Dodavatel našeho stravování plní svoji povinnost dle platné legislativy a informace k alergenním složkám v pokrmech získáte v případě potřeby u personálu výdejny stravování.

ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU (J+J Říčany)

Od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

 

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ JÍDELNĚ:

Všichni odběratelé (školní výdejny stravování) dostávají spolu s jídelním lístkem i SEZNAM ALERGENŮ s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

 

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna, výdejna i vývařovna je povinna označit vyrobený či vydávaný pokrm alergenní složkou. Toto má však pouze funkci informativní - jako u každého výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě a distribuci velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií individuálně. Tuto skutečnost si musí každý strávník či odběratel po upozornění zákonnými zástupci uhlídat sám.