Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

AKTUÁLNĚ:


v týdnu od 10. do 14. 1. – LYŽAŘSKÝ KURZ – HRAVÉ LYŽOVÁNÍ NA CHOTOUNI – viz kompletní instrukce od organizace: Předškolního sportu a Mgr. P. Štočkové.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*

UPOZORNĚNÍ

Na základě oznámení MZČR budou

respirátory třídy FFP2 povinné pro vstup všech "třetích osob"   do budovy MŠ.

Proto bude od 1. 9. 2021 povinné pro všechny doprovázející osoby dětí v docházce do naší MŠ zakrytí úst a nosu při přivádění a vyzvedávání dětí tímto způsobem, též dezinfekce rukou.


S účinností od 1. 9. 2021 dále:

1. minimalizace doby pobytu doprovázejících osob v zařízení při příchodech a odchodech dětí,

2. důsledné užívání návleků nebo zouvání obuvi pro cestu do 1.NP budovy,

3. děti si po příchodu, ještě před podáním ruky s personálem, půjdou umýt ruce do umývárny,

4. v době uzávěry MŠ, o víkendu, státním svátku apod. přidáváme zvláštní anticovidové dezinfekce povrchů.

 

Děkuji za respektování těchto nařízení!

ředitelka MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky provozu MŠ po dobu trvání potřeby dodržovat epidemiologická doporučení a nařízení z důvodu pandemie COVID-19,  

MŠ Pastelka, Petříkov a její provoz se bude řídit i po znovuotevření

1. 9. 2021

platnou legislativou, zejména školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání.

Docházka do školky bude nadále ovlivněna situací související s pandemií COVID-19 a v závislosti na vývoji stavu pandemie se může situace měnit a vedení MŠ si vyhrazuje právo aktualizace opatření a celkového provozu MŠ s ohledem na ochranu zdraví svěřených dětí a personálu.

Návrat do školky bude možný za zpřísněných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů tak, jak je domluveno se zřizovatelem MŠ a dle vydaných dokumentů MŠMT ČR, KHS a MZ ČR.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní podmínky Mateřské školy Velké Popovice, p.o. po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření

11.05.2020 09:44

Otevření mateřské školy: 25. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Docházka do školky nebude povinná ani u dětí předškolního věku a bude záležet pouze na rozhodnutí rodičů. Distanční výuka bude nadále pokračovat. V závislosti na vývoji stavu epidemiologie se může situace ještě změnit. Návrat do školky bude možný pouze v omezeném počtu dětí za přísných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM BYLY ZASLÁNY EMAILEM.Více zde: https://www.msvelkepopovice.cz/news/provozni-podminky-materske-skoly-velke-popovice-p-o-po-dobu-trvani-potreby-dodrzovani-epidemiologickych-opatreni/

PROVOZ MŠ PASTELKA, PETŘÍKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OD 01. 09. 2021

VE TŘÍDĚ A NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

·        přezutí a převlečení, nutný dostatek všeho, erární oblečení se nesmí používat!

       akce pro veřejnost, rodiče, výlety se budou konat v omezené míře za dodržování nezbytných opatření

 prioritně hygienická opatření

·        stravování v běžném režimu

·        polední klid a vzdělávací program v běžném režimu

       standardní otevírací doba

VZDĚLÁVÁNÍ

·        preference pobytu venku dle počasí

·        program v interiéru s ohledem na doporučení

·        vyjmutí hraček a didaktických předmětů evokujících kontakt s ústy z možnosti používání dětmi

·        pravidelné větrání prostor

·        důsledná hygiena

·        pro oslavy narozenin a svátků do odvolání z domova pouze balené!

·        hračky a předměty z domova, které nejsou k docházce nezbytné, nenosíme!

·        nepřítomnost přihlášeného děcka se omlouvá běžným způsobem 

      STRAVOVÁNÍ

·        standardní styk s vývařovnou J+J Říčany jako dosud

·        standardní výdej jídla a příjem zbytků v MŠ jako dosud

·        jídlo do jídlonosičů se vydává pouze v první den absence

·        vlastní stravu smí přinášet pouze děti s doporučením od lékaře

·        plastové nádobí se nepoužívá, nápojové automaty pouze s asistencí personálu

·      veškeré nádobí se myje důsledně s využitím maximálních teplot, které mycí programy myček umožňují, v ruce se myje jen to, co nelze umístit do mycího programu, potom důsledně s využitím dostatečně teplé vody a dezinfekčních a mycích přípravků k tomu určených

ÚKLID

·        zajištění veškeré dezinfekce s virucidní aktivitou a ochrany ve spolupráci se zřizovatelem v dostatečném množství

·        poučení veškerého personálu před znovuotevřením o zpřísnění podmínek, vlastní organizaci, režimu i ředění dezinfekčních prostředků

·        pravidelná kontrolní činnost

·        pravidelná dezinfekce budovy i školní zahrady profesionály - atest

·        odpadky se likvidují denně za dodržení předepsaných opatření – vyjímatelné a jednorázové pytle

·        v průběhu dne probíhá dezinfekce povrchů a exponovaných míst

·        každý den po ukončení režimu MŠ probíhá důkladný úklid a dezinfekce využívaných prostor, doplnění nezbytného na další den

HYGIENA DĚTÍ A PERSONÁLU

·        po vstupu do třídy si děti myjí pod dozorem důkladně ruce

·        před každým jídlem si děti myjí pod dozorem důkladně ruce

·      využívají se dávkovače mýdla, jednorázové papírové utěrky, jednorázové papírové kapesníky, baktericidní spreje ovzduší, čističky vzduchu, antibakteriální rohože u dveří

OCHRANNÉ POMŮCKY

·        pedagogický personál rukavice, povinně vždy při přímém fyzickém kontaktu s dítětem z důvodu hygieny, při dopomoci se stravováním a při likvidaci odpadu

·         děti bez roušek

·        provozní personál rukavice, povinně během dne v době vydávání stravy, při dezinfekci a úklidu, likvidaci odpadu potom také

PODEZŘENÍ NA NÁKAZU

·        nikdo s příznaky infekčního respiračního onemocnění nesmí do budovy

·        pokud dítě v průběhu dne začne vykazovat příznaky COVID-19 bude okamžitě odděleno do větratelné izolační místnosti se zdrojem teplé vody, s dozorem opatřených ochrannými pomůckami a kontaktován zákonný zástupce, který je povinen jej neprodleně vyzvednout a dále postupuje dle platných nařízení

·        pokud zaměstnanec v průběhu dne začne vykazovat příznaky COVID-19, okamžitě odchází domů a dále postupuje dle platných nařízení

·        zdravé děti a zaměstnanci v kolektivu se oddělí vždy od indisponovaného jedince, zajistí se použití ochranných pomůcek, celková organizace bezpečného provozu a dále se postupuje dle platných nařízení a instrukcí


Seznámení všech s tímto dokumentem i dalšími souvisejícími proběhlo v dostatečném předstihu všemi dostupnými a běžnými způsoby.

MŠ se řídí i po znovuotevření obecně platnou vzdělávací i další související legislativou!

 

Vedení MŠ si vyhrazuje právo změny a aktualizací s ohledem na vývoj celorepublikové situace související s COVID – 19.

 

Uvítáme, pokud použijete při vstupu do budovy dezinfekci rukou!

Děkujeme.

...............................................................................................................................
VŠI V MŠ se vyskytují nepravidelně po celý školní rok, proto níže ponecháváme informace o tomto parazitovi:


vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-2  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-4  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-3


Pedikulóza představuje po nachlazení druhou nejnakažlivější nemoc. Celosvětově se vyskytuje 500 druhů vší. V ČR je známo 26 druhů vší. Vši jsou krev sající, bezkřídlý šestinohý hmyz.


Životní cyklus vší trvá 17-21 dní, od hnidy přes larvu po dospělce. Žijí přibližně 2-3 týdny. Samičky stihnou naklást až 300 vajíček za život. U černovlasých jsou vši pigmentovanější než u blonďatých vlasů, což je dáno schopností vší změnit barvu své schránky. Tato adaptace ztěžuje diagnózu. Vši neskáčou ani nelétají, ale přelézají díky úzkému vlasovému kontaktu.


Různí autoři udávají u pedikulózy celosvětový nárůst. Toto tvrzení je podpořeno i zvyšujícím se prodejem insekticidů. 


Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti předškolního věku a školního věku mezi 7.- 8. rokem a 10-14 lety. Dívky jsou 4x častěji postiženy než chlapci.

 

Příznaky, projevy vší, zavšivení, pedikulózy

 • Svědění

Následně se může ve kštici objevit tzv. vyškrabaná kůže, dále zvětšení mízních uzlin a nespavost.

 

Kdo nejčastěji odhalí vši a hnidy

Přítomnost živých vší či hnid nejčastěji odhalí

 • rodiče - v 95 %,
 • ve 3 % škola,
 • v 1,5% kadeřník a
 • pouze v 0,5% pediatr.

 

Vši - léčba pedikulózy, zavšivení

Léčba (terapie) spočívá v likvidaci parazita, hnid a hygienických opatřeních.

Na našem trhu jsou k dostání lokální přípravky volně prodejné jak na přírodní bázi, tak s chemickými účinnými látkami. Přípravky nové generace obsahují látku dimeticon. Tato látka na bázi silikonového oleje proniká přes dýchací otvory vši do dýchacího systému a veš se následně zadusí. Na tento fyzikální princip je vznik rezistence nepravděpodobný, mechanicky odstraňujeme hnidy tzv. všiváčkem nebo manuálně vlas po vlasu, což je samozřejmě neúčinnější.

Pokud se týká samotných parazitů, je zajímavé, že
vši preferují více vlasy umyté než mastné. Vši jsou na hladkém lesklém povrchu bezmocné - neudrží se.

 

Samička žije 30 dní, samec jen 15 dní. Veš se páří jen 1x za život. Polovina postižených vůbec netuší, že má vši. Svědění ve kštici u 4 z 5 postižených chybí. Bohužel vzniká rezistence, a to i zkřížená rezistence u účinných látek v přípravcích. Tato situace je nejspíše zapříčiněna nesprávnou nebo přerušovanou aplikací. Je vyšší v zemích, kde jsou účinné látky volně prodejné. Procedury nanášení jsou komplikované a zdlouhavé, odborné články a návody obtížné k porozumění.

 

Doporučení:

 1. Prohlédněte vlasy všem členům rodiny, důkladně, zvláště za ušima a na krku.
 2. Kontrolu provádějte denně. Nekoupejte děti ve společné vaně, nepoužívejte jednu osušku, hřeben apod.
 3. V případě nálezu vší nebo vajíček použijte okamžitě vhodný přípravek dle příbalového letáku a proveďte důkladnou hygienu a dezinfekci domácnosti: vyperte lůžkoviny, ručníky, oděvy, plyšové hračky, zkrátka vše, co mohlo být v kontaktu s hlavou postiženého, proveďte údržbu sedacího nábytku, čalounění, autosedaček, hřebeny, čelenky, sponky a gumičky lze vymrazit, pomáhá též žehlení….
 4. Ohlašte nález do kolektivu, kde se děcko vyskytovalo.
 5. Nevracejte děcko do kolektivu dříve, nežli bude mít vlasy čisté, bez živých vší i vajíček.
 6. Kontroly provádějte stále, pamatujte, že i jediná zapomenutá hnida může znovu spustit celý koloběh.
 7.  Čím více budeme všichni důslední, zodpovědní a ohleduplní, tím spíše se nám bude dařit předejít nezvladatelnému šíření a vše zvládnout ke společné spokojenosti. Personál MŠ bude hlavy dětí pravidelně a za dodržení všech hygienických opatření prohlížet a v případě nálezu bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce dětí a provede školkovou údržbu a dezinfekci dle přesně stanovených vnitřních pravidel.

 

Děkujeme za pochopení ředitelka MŠ. (více v odborné literatuře či na prověřených webech)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Potravinové alergeny

Od 1.1.2015 platí pro školní jídelny, tedy i pro našeho dodavatele stravy J+J Říčany, nová povinnost informovat strávníky o možném výskytu alergenů v připravovaných pokrmech. Dodavatel našeho stravování plní svoji povinnost dle platné legislativy a informace k alergenním složkám v pokrmech získáte v případě potřeby u personálu výdejny stravování.

ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU (J+J Říčany)

Od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

 

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ JÍDELNĚ:

Všichni odběratelé (školní výdejny stravování) dostávají spolu s jídelním lístkem i SEZNAM ALERGENŮ s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

 

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna, výdejna i vývařovna je povinna označit vyrobený či vydávaný pokrm alergenní složkou. Toto má však pouze funkci informativní - jako u každého výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě a distribuci velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií individuálně. Tuto skutečnost si musí každý strávník či odběratel po upozornění zákonnými zástupci uhlídat sám.