Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Diagnostické listy:

1. diagnostické listy se vyplňují prvně od 3. 9. 2012, v prvním školním roce MŠ nebyly vytvořeny,

2. diagnostický list nese jméno dítěte, je v něm označena jeho dominantní končetina, a to až v okamžiku, kdy končetiny nestřídá,

3. diagnostický list byl vytvořen ředitelkou MŠ,  a to na základě doporučovaných diagnostických metod PPP, požadavků při zápisu do ZŠ, literatury a mediálně uveřejňovaných diagnostických archů po školní zralost,

4. s diagnostickým listem se pracuje velmi jednoduše, aby nezdržoval pedagogy v jejich práci s dětmi, nezabíral neúměrné množství času, avšak měl současně určitou výpovědní hodnotu a možnost srvonání vývoje a zralosti,

5. diagnostický list je veden po celou dobu pobytu dítěte v MŠ, při přechodu do vyšší třídy je předán dalšímu pedagogovi, při odchodu dítěte z MŠ je předán výhradně zákonnému zástupci dítěte,

6. diagnostické listy nejsou archivovány ani předávány do jiné MŠ nebo ZŠ, kam dítě odchází, diagnostické listy jsou k nahlédnutí personálu MŠ a orgánům činným v kontrolních šetřeních,

7. o veškeré agendě ohledně diagnostických listů byl personál informován a souhlasí.

=>Diagnostické listy