Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Vnitřní směrnice - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.

Školní vzdělávací program - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Příloha ŠVP - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Doplňková zájmová činnost jako příloha ŠVP - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ.


Školní řád - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY STRAVOVÁNÍ - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Sanitační řád školní výdejny stravování - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Spisový, archivační a skartační řád - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ


Zásady provozu volných hracích ploch - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Provozní řád školní zahrady - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


HACCP
HACCP - 2 - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Požární a evakuační plán i další související z oblasti PO a BOZP - umístěno viditelně v budově MŠ.


Směrnice ke stanovení výše úplaty z vzdělávaní

DODATEK č.1/2012 - směrnice o úhradě školkovného
DODATEK č.2/2012 - směrnice o úhradě školkovného
DODATEK č.3/2012 - směrnice o úhradě školkovného 
DODATEK č.1/2013 - směrnice o úhradě školkovného 

DODATEK č.1/2014 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2015 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2016 - směrnice o úhradě školkovného


Vyhláška o školním stravování

Vyhláška o stravování ve školách

Novelizovaná Vyhláška o školním stravování


Úhrada za školní stravování - ceník stravného včetně pitného režimu - umístěno viditelně v budově MŠ a archivováno v ředitelně MŠ.


Zřizovací listina
DODATEK č. 1 - Zřizovací listina

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pastelka

Přihláška k celodennímu stravování

Evidenční list formulář A
Evidenční list formulář B
Dohoda o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů - rodiče
Výzva k nahlédnutí do spisu

Záznam o nahlížení účastníka řízení do spisu
Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů - obce
Prohlášení zákonných zástupců

Organizace školního roku
Mateřská školka Pastelka - obecné informace rodičům

Plán hospitací na školní rok 2016 / 2017


Zápis do 1. třídy ZŠ


Výroční zpráva a autoevaluace MŠ za školní rok 2014 / 2015
Výroční zpráva a autoevaluace MŠ za školní rok 2015 / 2016 - archivována v ředitelně MŠ


Potvrzení o návštěvě MŠ
Prohlášení o bezinfekčnosti

Potvrzení o úhradě školného pro daňové účely - vydáváno na požádání v ředitelně MŠ.
Souhlasné vyjádření zákonných zástupců k volnočasovým aktivitám


RVP PV MŠMT ČR
KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV
Novelizované znění zákona č.561 - školský zákon