Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Vnitřní směrnice - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.

Školní vzdělávací program - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Příloha ŠVP - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Doplňková zájmová činnost jako příloha ŠVP - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ.


Školní řád - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY STRAVOVÁNÍ - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Sanitační řád školní výdejny stravování - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Spisový, archivační a skartační řád - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ


Zásady provozu volných hracích ploch - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Provozní řád školní zahrady - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


HACCP
HACCP - 2 - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.


Požární a evakuační plán i další související z oblasti PO a BOZP - umístěno viditelně v budově MŠ.


Směrnice ke stanovení výše úplaty z vzdělávaní

DODATEK č.1/2012 - směrnice o úhradě školkovného
DODATEK č.2/2012 - směrnice o úhradě školkovného
DODATEK č.3/2012 - směrnice o úhradě školkovného 
DODATEK č.1/2013 - směrnice o úhradě školkovného 

DODATEK č.1/2014 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2015 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2016 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2017 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2018 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2019 - směrnice o úhradě školkovného

DODATEK č.1/2020 - směrnice o úhradě školkovnéhoVyhláška o školním stravování

Vyhláška o stravování ve školách

Novelizovaná Vyhláška o školním stravování

Novela s platností 2017


Úhrada za školní stravování - ceník stravného včetně pitného režimu - stravné zůstává beze změn, shodné tudíž se šk. r. 2019 / 2020, pitný režim se navyšuje, umístěno viditelně v budově MŠ a archivováno v ředitelně MŠ.


Zřizovací listina
DODATEK č. 1 - Zřizovací listina

 

Veškeré formuláře pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pastelka - vydáváno v ředitelně MŠ.


Organizace školního roku 2020 / 2021
Mateřská školka Pastelka - obecné informace rodičům

Plán hospitací na školní rok 2020 / 2021


Zápis do 1. třídy ZŠ


Výroční zprávy a autoevaluace MŠ - archivována v ředitelně MŠ


Potvrzení o návštěvě MŠ
Prohlášení o bezinfekčnosti

Potvrzení o úhradě školného pro daňové účely - vydáváno na požádání v ředitelně MŠ.
Souhlasné vyjádření zákonných zástupců k volnočasovým aktivitám


RVP PV MŠMT ČR
KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV
Novelizované znění zákona č.561 - školský zákon