Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

DOPLŇKOVÁ ČINNOST MŠ

OTUŽÍLEK

·         zahrnuje zpravidla dobrovolné návštěvy plavání, bruslení, ozdravné pobyty: lyžování, in-line bruslení, cyklokurz.

·         zodpovídá ředitelka školy, doprovodný pedagogický personál a lektoři,

·         probíhá dle potřeb MŠ, zpravidla v době mimo hlavní vzdělávání, kdy děti, které nemají zájem o účast, mají pobyt venku,

·         začátek přelom září - říjen,

·         otevírá se pro každého zájemce, u bruslení je možná i účast rodičů,

·         součástí přihlášky je souhlasné vyjádření rodičů - zplnomocnění s předáním dítěte do péče lektora / ky a s jejich souhlasnými podpisy o zodpovědnosti za svěřené dítě v průběhu konání (zaměstnanec MŠ zůstává po celou dobu s dětmi jako pomocný dozor),

·         děti opouští budovu MŠ, doprava mikrobusem nebo autobusem,

·         dítě je předáno lektorům personálem školky a je od ní opět převzato zpět, rodič se tohoto předávání nemusí osobně účastnit, může však v případě potřeby dítě přivést k odjezdu, a pak zase odvést po návratu,

·         veškeré dotazy u ředitelky MŠ – tel.: 777 69 29 21.