Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

VOLNOČASOVÝ KROUŽEK

POHYBOVÉ HRY

 

·         pohybově – herně – gymnasticko - sportovní kroužek,

·         vyučuje paní učitelka Katka Tichotová ze třídy Pramínek,

·         výuka bude probíhat 1x v týdnu, úterky odpoledne,

·         kroužek se otevírá pro minimálně 6 dětí,

·         běžné naplnění jedné skupinky je do 12 dětí,

·         náplní kroužku budou zejména sportovní hry, gymnastické prvky, celková pohybová obratnost, využití sportovního náčiní (obruče, lavička, žíněnka, chůdy, padák, míče, míčky…), a to po předchozím rozcvičení, protažení a prohřátí organizmu a s uvolněním na závěr,

·         vhodné zvláště pro méně adaptabilní a pohybově nezralé děti, které tím získají větší jistotu, upevní dovednosti a návyky, pravidla při skupinových hrách, sportovních a míčových aktivitách,

·         v období, kdy je venku vhodné počasí, lze využít umělé sportoviště na školní zahradě, apod.

·         cena jedné lekce trvající 45 minut je 50 Kč (platí se formou pololetní zálohy, v případě potvrzené a dlouhodobé nemoci jsou peníze převedeny na další pololetí a nepropadnou, případně je snížena úměrně druhá záloha, nebo v neposlední řadě přeplatek vrácen!), finance běží plně v kompetenci a hospodaření lektora kroužku,

·         výuka probíhá po celý školní rok, mimo prázdninová období, začneme od cca poloviny září,

·         součástí přihlášky do kroužku je souhlasné vyjádření rodičů s předáním dítěte do péče lektorky a s její zodpovědností za svěřené dítě v průběhu konání kroužku,

·         děti neopouští budovu MŠ, je potřeba vhodné oblečení,

·         dítě je předáno lektorce personálem školky a je od ní opět převzato zpět, rodič se tohoto předávání nemusí osobně účastnit, může však v případě potřeby dítě přivést, a pak zase odvést,

·         veškeré dotazy u paní učitelky Katky v MŠ.