Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Ve školním roce 2017 - 2018 zažíváme nebo jsme zažili:

* první školkové dny
* dny s mojí hračkou
* osvětově-preventivní program s I. Výtiskovou - Zpívánky se zdravou pětkou
* oslavu 1. podzimního dne - slavnost úrody
* adaptační vycházku do lesa a okolí Petříkova a výpravu za drakem
* podzimní tvoření se S. Spáčilovou - sypané obrázky
* volné dny
* divadlo: A šmytec s programem: Písničky a říkadla z lesního paloučku
* bruslení na lední ploše HC Slavoj Velké Popovice
* logopedický screening a péči včetně speciálně pedagogické
* všechny volnočasové aktivity
* drakiádu
* Chovatelskou archu G. Železné
* zamykání vody na zimu s bludičkou a halloweenské dýně
* lampionový průvod
* svatomartinské pečení a oslavy
* divadlo Harmonie a program: Jask šli muzikanti světem...
* fotografování s p. Bursíkem
* optometrikcý screening s Mgr. Hamplovou a Ortoptikou Dr. Očka
* andělskou nadílku
* razítkovací workshop s Aladine - Twint M. Linkové
* grafomotorický screening
* adventní čas, tradiční české zvyklosti a tradice, pečení cukroví 

i mnohé další ...