Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Profily zaměstnanců

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.


narozena 1972, 3 děti, absolventka matematicko-fyzikálního gymnázia, pomaturitního studia oboru rehabilitace, bakalářského studia oboru fyzioterapie a magisterského studia oboru fyzioterapie interních civilizačních chorob, doktorandského studia oboru kinantropologie a biomedicína, pracovala jako pedagog na zdravotnické škole, na rekvalifikačních kurzech pro slabozraké a nevidomé, na FTVS UK, účastnila se rekondičních pobytů, též pracovala na RHB klinikách, v soukromých zdravotnických zařízeních a biomedicínské laboratoři, v rámci OSVČ pak pravidelně publikovala odborné články, psala do časopisu ZORA pro slabozraké a nevidomé, PULS, napsala Maličké mirošovické pohádky, spolupracovala s IFFA, RIPEC, ATELIER HORATSCHKE, organizovala letní denní tábory pro děti, volnočasové aktivity různého druhu pro děti předškolního a školního věku, založila a vedla neziskovou organizaci Mateřské centrum Čolek, o. s. v Mirošovicích. Od 1. 9. 2011 ředitelkou MŠ Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace. Zde v rámci DVPP absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení při NIDV Praha, řadu kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích akcí - viz BLOG a v současné době dálkově studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na MILLS, s. r. o..Kateřina Tichotová

narozena 1976, 2 děti, absolventka střední pedagogické školy oboru předškolní pedagogika a pedagogika volného času, pracovala jako pedagog v MŠ, na prvním stupni ZŠ, lektorka pohybové výchovy ve Sdružení SOVA, asistentka v komerční sféře, v oblasti obchodu a služeb, také jako operátorka, po RD od 1. 10. 2011 učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov. Zde v rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou - více BLOG.


 

Eva Mikešová

narozena 1979, 2 děti, absolventka SOU obchodní v Praze, dále Trivis - střední školy veřejnoprávní v Praze se specializací na bezpečnostní činnost a bakalářského studia oboru speciální pedagogika - vychovatelství na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. V roce 2014 absolvovala kurz první pomoci dětem. V minulosti pracovala jako fakturantka u Fili s. r. o., jako vedoucí prodejny a logistického oddělení prodejny s drogistickým zbožím, jako manager Imar s. r. o. Praha. Od 1. 9. 2014 učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov.

 

 

Iveta Patáková

narozena 1976, 2 děti, vystudovala SPgŠ Prachatice, obor vychovatelství, v r. 2013 složila rozdílovou zkoušku pro středoškolský obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolvovala studium na Českém institutu marketingové komunikace při Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, PR a marketingová komunikace, dále absolvovala na Hudební škole YAMAHA vzdělávací kurz pro výuku kurzu První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky k hudbě a Robátka; v minulosti pracovala v obchodním sektoru, dále v Hudební škole Yamaha jako lektorka hudebních kurzů, volnočasových aktivit pro nejmenší a hudebního vzdělávání pro rodiče s dětmi, dále v ZŠ Parentes jako vedoucí školní družiny, v oblasti volnočasových a mimoškolních aktivit a jako učitelka HV, v rámci OSVČ potom lektorovala volnočasové aktivity pro předškolní děti, v MŠ Modletice a Dobřejovice hudebně pohybové programy. V posledních letech byla zaměstnána v MŠ Ratolest v Petříkově jako učitelka a od 1. 9. 2013 pracuje jako učitelka ve třídě Paletka v MŠ Pastelka, Petříkov.

 

 

Markéta Čermáková

narozena 1980, 1 dítě, absolventka SPgŠ v Karlových Varech, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, Akademie J. A. Komenského v Chomutově, obor angličtina, v minulosti pracovala ve speciální škole ve Vejprtech, v MŠ Krhanice, jako au-pair v USA, jako asistentka sekretariátu firmy Vinland, Schmachtl CZ, jako koordinátor a support team manager ve firmách Guarant International, Petra Měchurová, Honoris aj. Po rodičovské dovolené nastupuje od 1. 9. 2016 jako kvalifovaný pedagog do třídy Paletka, MŠ Pastelka, Petříkov.


 

Eva Zderadičková

narozena 1956, 2 děti, absolventka SOU, dlouhodobý zaměstnanec v oblasti provozu a administrativy Velkopopovického pivovaru, od 1. 9. 2011 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov.

 

 


Jana Slavíčková

narozena 1959, 2 děti, absolventka SOU, v minulosti zaměstnanec Agro Jesenice u Prahy, ZD Modletice, JZD Modletice, Pivovaru Velké Popovice a Pražského průmyslu masného, n. p. na provozních pozicích, od 1. 9. 2015 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov.