Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Profily zaměstnanců

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.

absolventka matematicko-fyzikálního gymnázia, pomaturitního studia oboru rehabilitace, bakalářského studia oboru fyzioterapie a magisterského studia oboru fyzioterapie interních civilizačních chorob, doktorandského studia oboru kinantropologie a biomedicína, pracovala jako pedagog na zdravotnické škole, na rekvalifikačních kurzech pro slabozraké a nevidomé, na FTVS UK, účastnila se rekondičních pobytů, též pracovala na RHB klinikách, v soukromých zdravotnických zařízeních a biomedicínské laboratoři, v rámci OSVČ pak pravidelně publikovala odborné články, psala do časopisu ZORA pro slabozraké a nevidomé, PULS, napsala Maličké mirošovické pohádky a Petříkovské pohádky o nezbedných pastelkách, spolupracovala s IFFA, RIPEC, ATELIER HORATSCHKE, organizovala letní denní tábory pro děti, volnočasové aktivity různého druhu pro děti předškolního a školního věku, založila a vedla neziskovou organizaci Mateřské centrum Čolek, o. s. v Mirošovicích. Od 1. 9. 2011 ředitelkou MŠ Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace. Zde v rámci DVPP absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení při NIDV Praha, řadu kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích akcí - viz BLOG a dálkově vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na MILLS, s. r. o.. Je členkou Asociace předškolní výchovy a Pedagogické komory.Kateřina Tichotová

absolventka střední pedagogické školy oboru předškolní pedagogika a pedagogika volného času, pracovala jako pedagog v MŠ, na prvním stupni ZŠ, lektorka pohybové výchovy ve Sdružení SOVA, asistentka v komerční sféře, v oblasti obchodu a služeb, také jako operátorka, hra na zobcovou flétnu, po RD od 1. 10. 2011 kvalifikovanou učitelkou ve třídě Pramínek, dále třídní učitelkou ve třídě Paletka MŠ Pastelka, Petříkov. Zde v rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou - více BLOG.


Mgr. Irena Rosíková

absolventka SPgŠ v Berouně obor Učitelství pro MŠ, magisterského studia na Teologické fakultě UK v Praze a akreditovaného programu Vychovatelství na Pedagogické fakultě UK v Praze, specializačního studia Speciální pedagogika - integrace postižených dětí do MŠ, dále od r. 1987 až do současnosti pedagogická praxe v MŠ, kurzy Ošetřovatelství, PP, Psychologie osobnosti učitelky MS, Respektovat a být respektován, Emoční inteligence, EVVO, Polytechnika, Artefiletika, komunikačních dovedností a prostorové představivosti aj.  Od 1. 9. 2021 třídní učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov.


Šárka Belovická

absolventka Rodinné školy v Benešově, SOU obchodního v Benešově, 1. Kladenské soukromé SOŠ - obor Podnikatelská administrativa, Soukromé SŠ pedagogiky a sociálních služeb v Obratani - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, dále 4-letá pedagogická praxe v MŠ, ostatní praxe mimo obor, kurzy PP, školní zralosti a připravenosti, pedagogické podpory a vzdělávacího plánování, Logopedický asistent, předmatematických představ aj.  V současné době studuje na Pedagogické fakultě UK v programu celoživotního vzdělávání obor Psychopedie. Od 1. 9. 2021 učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov.

 


Markéta Čermáková

absolventka SPgŠ v Karlových Varech, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, Akademie J. A. Komenského v Chomutově, obor angličtina, v minulosti pracovala ve speciální škole ve Vejprtech, v MŠ Krhanice, jako au-pair v USA, jako asistentka sekretariátu firmy Vinland, Schmachtl CZ, jako koordinátor a support team manager ve firmách Guarant International, Petra Měchurová, Honoris, hra na příčnou flétnu aj. Po rodičovské dovolené nastupuje od 1. 9. 2016 jako kvalifovaný pedagog do třídy Paletka, MŠ Pastelka, Petříkov a od 1. 9. 2019 současně jako AP do třídy Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov. Zde v rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou - více BLOG.


 

Iva Vydrařová

absolventka SOU obchodního s maturitou, dále práce v MICRONIX s.r.o., LOCO plus s.r.o., Piskáček Praha s.r.o., d 1. 5. 2019 plně kvalifikovaný asistent pedagoga ve třídě Paletka, MŠ Pastelka, Petříkov.Gabriela Gabajová

absolventka SOU, zaměstnanec v oblasti provozu a administrativy Bonavita s. r. o., od 2011 do 2014 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov a opět od 19. 11. 2018.

 

 

Jana Slavíčková

absolventka SOU, v minulosti zaměstnanec Agro Jesenice u Prahy, ZD Modletice, JZD Modletice, Pivovaru Velké Popovice a Pražského průmyslu masného, n. p. na provozních pozicích, od 1. 9. 2015 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov.