Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Profily zaměstnanců

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.

absolventka matematicko-fyzikálního gymnázia, pomaturitního studia oboru rehabilitace, bakalářského studia oboru fyzioterapie a magisterského studia oboru fyzioterapie interních civilizačních chorob, doktorandského studia oboru kinantropologie a biomedicína, pracovala jako pedagog na zdravotnické škole, na rekvalifikačních kurzech pro slabozraké a nevidomé, na FTVS UK, účastnila se rekondičních pobytů, též pracovala na RHB klinikách, v soukromých zdravotnických zařízeních a biomedicínské laboratoři, v rámci OSVČ pak pravidelně publikovala odborné články, psala do časopisu ZORA pro slabozraké a nevidomé, PULS, napsala Maličké mirošovické pohádky a Petříkovské pohádky o nezbedných pastelkách, spolupracovala s IFFA, RIPEC, ATELIER HORATSCHKE, organizovala letní denní tábory pro děti, volnočasové aktivity různého druhu pro děti předškolního a školního věku, založila a vedla neziskovou organizaci Mateřské centrum Čolek, o. s. v Mirošovicích. Od 1. 9. 2011 ředitelkou MŠ Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace. Zde v rámci DVPP absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení při NIDV Praha, řadu kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích akcí - viz BLOG a dálkově vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na MILLS, s. r. o.. Je členkou Asociace předškolní výchovy a Pedagogické komory.Kateřina Tichotová

absolventka střední pedagogické školy oboru předškolní pedagogika a pedagogika volného času, pracovala jako pedagog v MŠ, na prvním stupni ZŠ, lektorka pohybové výchovy ve Sdružení SOVA, asistentka v komerční sféře, v oblasti obchodu a služeb, také jako operátorka, hra na zobcovou flétnu, po RD od 1. 10. 2011 kvalifikovanou učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov. Zde v rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou - více BLOG.


 

Jana Pavlíková

absolventka Rodinné školy v Táboře - obor sociálně-zdravotní, dále 3-letá praxe s dětmi v zahraničí, práce stevardky a vedoucí kabiny u ČSA, současně 2-leté dálkové studium psychologie v Brně, průběžné vzdělávání v alternativní medicíně a pečovatelství, kurzy Respektující výchovy, praktické pečovatelství v terénu pro Charitu Nový Knín, hra na klavír.  Od 1. 1. 2018 učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov a studium předškolní a mimoškolní pedagogiky.

 

 

Iveta Patáková

absolventka SPgŠ Prachatice, obor vychovatelství, v r. 2013 složila rozdílovou zkoušku pro středoškolský obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolvovala studium na Českém institutu marketingové komunikace při Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, PR a marketingová komunikace, dále absolvovala na Hudební škole YAMAHA vzdělávací kurz pro výuku kurzu První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky k hudbě a Robátka; v minulosti pracovala v obchodním sektoru, dále v Hudební škole Yamaha jako lektorka hudebních kurzů, volnočasových aktivit pro nejmenší a hudebního vzdělávání pro rodiče s dětmi, dále v ZŠ Parentes jako vedoucí školní družiny, v oblasti volnočasových a mimoškolních aktivit a jako učitelka HV, hra na klavír a varhany, zpěv, v rámci OSVČ potom lektorovala volnočasové aktivity pro předškolní děti, v MŠ Modletice a Dobřejovice hudebně pohybové programy. V posledních letech byla zaměstnána v MŠ Ratolest v Petříkově jako učitelka a od 1. 9. 2013 pracuje jako kvalifikovaná učitelka ve třídě Paletka v MŠ Pastelka, Petříkov. Zde v rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou - více BLOG.

 

 

Markéta Čermáková

absolventka SPgŠ v Karlových Varech, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, Akademie J. A. Komenského v Chomutově, obor angličtina, v minulosti pracovala ve speciální škole ve Vejprtech, v MŠ Krhanice, jako au-pair v USA, jako asistentka sekretariátu firmy Vinland, Schmachtl CZ, jako koordinátor a support team manager ve firmách Guarant International, Petra Měchurová, Honoris, hra na příčnou flétnu aj. Po rodičovské dovolené nastupuje od 1. 9. 2016 jako kvalifovaný pedagog do třídy Paletka, MŠ Pastelka, Petříkov a od 1. 9. 2019 současně jako AP do třídy Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov. Zde v rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou - více BLOG.


 

Anna Žáková

absolventka SOU s maturitou, dále práce v obecní knihovně, od r. 2011 zaměstnána na pozici vychovatel školní družiny při ZŠ Velké Popovice a jako pomocný pedagog v MŠ Pastelka, Petříkov s měnící se výší úvazku dle aktuálních potřeb zaměstnavatelů, též provozní zaměstnanec pro tělocvičnu ZŠ ve Velkých Popovicích a na úsecích úklidu. Od 1. 1. 2018 asistent pedagoga ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov a rekvalifikační studium pro AP při MILLS, s. r. o.Iva Vydrařová

absolventka SOU obchodního s maturitou, dále práce v MICRONIX s.r.o., LOCO plus s.r.o., Piskáček Praha s.r.o., d 1. 5. 2019 plně kvalifikovaný asistent pedagoga ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov.Gabriela Gabajová

absolventka SOU, zaměstnanec v oblasti provozu a administrativy Bonavita s. r. o., od 2011 do 2014 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov a opět od 19. 11. 2018.

 

 

Jana Slavíčková

absolventka SOU, v minulosti zaměstnanec Agro Jesenice u Prahy, ZD Modletice, JZD Modletice, Pivovaru Velké Popovice a Pražského průmyslu masného, n. p. na provozních pozicích, od 1. 9. 2015 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov.