Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Program na měsíc červen

„Těšíme se na prázdniny!“

Cíl:

·         opakování dosažených vědomostí a zkušeností

·         upevňování poznatků a správných návyků

Obecné:

přírodní živly: vzduch, voda, země, oheň a související, červen – měsíc s příchodem léta, letní slunovrat, konec školky, začátek prázdnin, ve školách vysvědčení, oslavy MDD a Den otců, další proměny přírody, rozloučení s kamarády, kteří odchází do ZŠ, rozlučkový výlet, poznáváme další nové květiny, zvířátka, apod.

Výtvarné tvoření:

origami, modelína včetně pěnové, různé kreslící a dokreslovací techniky, kresba na velkoformátový arch, skupinové práce s kartóny, pracovní listy na téma léto a prázdniny, předškolní přípravy, tematické omalovánky, přání dětem a tatínkům, práce s dřevěnými kolíčky, korkovými zátkami, roličkami, skořápkami, chlupatými drátky – motýlek, zápich, práce s tzv. hopíkovou hmotou, výroba loděk a plavidel, aj.  

Interaktivní herna:

principy hygienické, společenská etiketa v dětském věku, divadélko, hudební dopoledne s nástroji, stolové aktivity, komunitní kruhy, pečení, třídíme odpad hrou, apod.

Volná hra

nácvik rozlučkových vystoupení, upevňování přátelských vztahů hrou, bublifuky, aj.

Ranní rozcvičky:

s hudbou, říkankou, písničkou, statické i dynamické, v kruhu, na židlích, s pomůckami i bez nich, dechová cvičení, protahovací, posilovací, drobné s humorem, překážky, dětská jóga, relaxační prvky, plochá noha, VDT, apod.

Skupinové povídání v kroužku, četba:

letní, prázdninové a zvířátkové příběhy, pohádky, zážitky z víkendu, co je nového u nás doma, tematické, vytleskáváme slabiky, slova, jména, tělní schéma, orientace na těle, pravo-levá orientace, prostorová orientace a směrová orientace, aj.

Programy pro rozvoj smyslových schopností, vnímání a myšlení, prostorové orientace a paměti:

·         jemná motorika pokračování, pracujeme se všemi 5 smysly: hmatové vjemy, čichové – vůně, zrakové – tvar a barva, chuťové, sluchové, pod lupou, spojením všech 5 vjemů získám realitu!

·         hnětací a nevšední materiály

·         tabule – mapy….

·         důsledná logopedická péče a předškolní příprava, aj.

Venkovní aktivity:

celodenní výlet, vycházky, květiny, zvířátka, pozorování ptáků, brouků, pozorování osobních pokroků, pokroků kamarádů, stále sledujeme změny v přírodě, dítě a člověk v koloběhu přírody, prodlužování dne …

 

V červnu opakujeme všechny dosud naučené básničky a písničky včetně těch

od Mgr. Skálové, přidáváme k nim dramatické prvky, interpretaci dělíme mezi chlapce a dívky, intenzivně nacvičujeme na vystoupení.