Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Program na měsíc dubenZÁPISY DO ŠKOLY!!!


„Pastelka je místo, kde se děti radují“

Cíl:

Obecné:

povídání na téma: Apríl, Sv. Jiří – posel jara a patron rytířů, Filipo-jakubská noc (pálení čarodějnic, vysvětlení tohoto zvyku, aj.), Duben – měsíc bezpečnosti, další proměny přírody, velké prodloužení dne vlivem přechodu na letní čas, sázíme, truhlíčky, květináčky, v rámci výletů za jarní přírodou a zvířátky nezapomínáme na pravidla silničního provozu a bezpečnost, v rámci zbarvování se přírody si opět upevňujeme znalost barevné škály a to nejen základní, poznáváme další nové květiny, Den Země, apod.

 

Výtvarné tvoření:

origami, modelína včetně pěnové, různé kreslící a dokreslovací techniky, kresba na velkoformátový arch, skupinové práce s kartóny, pracovní listy - jaro, BESIP, tematické omalovánky, práce s dřevěnými kolíčky, korkovými zátkami, roličkami, chlupatými drátky – motýlek, práce s hmotou FIMO, tzv. hopíkovou hmotou, práce s papírovými sáčky aj.  

 

Interaktivní herna:

principy hygienické, společenská etiketa v dětském věku, divadélko, hudební dopoledne s nástroji, stolové aktivity, komunitní kruhy, pečení, třídíme odpad hrou, hrajeme si na požárníky, policisty, záchranáře, napodobování, hra: Kufr, dvojice, apod.

 

Volná hra

kreativní cvičení s prvky jógy, hudební dopoledne – nástroje, aj.

 

Ranní rozcvičky:

s hudbou, říkankou, písničkou, statické i dynamické, v kruhu, na židlích, s pomůckami i bez nich, dechová cvičení, protahovací, posilovací, drobné s humorem, překážky, dětská jóga, relaxační prvky, plochá noha, VDT, apod.

 

Skupinové povídání v kroužku, četba:

jarní, zvířátkové příběhy, pohádky, zážitky z víkendu, co je nového u nás doma, tematické, vytleskáváme slabiky, slova, jména, aj.

 

Programy pro rozvoj smyslových schopností, vnímání a myšlení, prostorové orientace a paměti:

 

·         jemná motorika pokračování, pracujeme se všemi 5 smysly: hmatové vjemy, čichové – vůně, zrakové – tvar a barva, chuťové, sluchové, pod lupou, spojením všech 5 vjemů získám realitu!

·         hnětací a nevšední materiály, pečení

·         tabule – mapy….

·         důsledná logopedická péče a předškolní příprava, aj.

 

Venkovní aktivity:

tematický výlet, vycházky, ptačí krmítka, jarní květiny, jarní zvířátka, pozorování ptáků, pozorování osobních pokroků, pokroků kamarádů, stále sledujeme změny v přírodě, dítě a člověk v koloběhu přírody, prodlužování dne …

 

V dubnu opakujeme všechny dosud naučené básničky a písničky včetně těch

od Mgr. Skálové, přidáváme k nim dramatické prvky, interpretaci dělíme mezi chlapce a dívky a dále se učíme:

Podívej se babičko, namaluji sluníčko.
Sluníčko má očka, jak nějaká kočka.
Vesele se usmívá a tiše si povídá:
„Svítím, svítím na domy, posvítím i na stromy,
svítím také kotěti, ale nejvíc pro děti!“