Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Program na měsíc květen

„Dokážu si, že to dokážu!“

Cíl:

Obecné:

Květen – měsíc lásky, 1. máj, obecně povídání o Májích, májkách, státní svátky, Den Matek, další proměny přírody, v rámci výletů za jarní přírodou a zvířátky nezapomínáme na pravidla silničního provozu a bezpečnost, v rámci zbarvování se přírody si opět upevňujeme znalost barevné škály a to nejen základní, poznáváme další nové květiny, zvířátka, apod.

Výtvarné tvoření:

origami, modelína včetně pěnové, různé kreslící a dokreslovací techniky, kresba na velkoformátový arch, skupinové práce s kartóny, pracovní listy na téma jara, předškolní přípravy, tematické omalovánky, přání a dárek mamince, práce s dřevěnými kolíčky, korkovými zátkami, roličkami, skořápkami, chlupatými drátky – motýlek, zápich kůň, práce s hmotou FIMO, tzv. hopíkovou hmotou, práce s papírovými sáčky aj.  

Interaktivní herna:

principy hygienické, společenská etiketa v dětském věku, divadélko, hudební dopoledne s nástroji, stolové aktivity, komunitní kruhy, pečení, třídíme odpad hrou, apod.

Volná hra

nácvik vystoupení na rozlučku s předškoláky, upevňování přátelských vztahů hrou aj.

Ranní rozcvičky:

s hudbou, říkankou, písničkou, statické i dynamické, v kruhu, na židlích, s pomůckami i bez nich, dechová cvičení, protahovací, posilovací, drobné s humorem, překážky, dětská jóga, relaxační prvky, plochá noha, VDT, apod.

Skupinové povídání v kroužku, četba:

jarní, májové a zvířátkové příběhy, pohádky, zážitky z víkendu, co je nového u nás doma, tematické, vytleskáváme slabiky, slova, jména, tělní schéma, orientace na těle, pravo-levá orientace, prostorová orientace a směrová orientace, aj.

Programy pro rozvoj smyslových schopností, vnímání a myšlení, prostorové orientace a paměti:

·         jemná motorika pokračování, pracujeme se všemi 5 smysly: hmatové vjemy, čichové – vůně, zrakové – tvar a barva, chuťové, sluchové, pod lupou, spojením všech 5 vjemů získám realitu!

·         hnětací a nevšední materiály

·         tabule – mapy….

·         důsledná logopedická péče a předškolní příprava, aj.

Venkovní aktivity:

tematický výlet, vycházky, jarní květiny, jarní zvířátka, pozorování ptáků, brouků, pozorování osobních pokroků, pokroků kamarádů, stále sledujeme změny v přírodě, dítě a člověk v koloběhu přírody, prodlužování dne …

 

V květnu opakujeme všechny dosud naučené básničky a písničky včetně těch

od Mgr. Skálové, přidáváme k nim dramatické prvky, interpretaci dělíme mezi chlapce a dívky.

 

RITUÁLNÍ

Pod nohama pevná zem, nad hlavou modré nebe,

rukama tvořím celý svět, v srdci mám sluníčko tebe.

 

Volám tě, sluníčko, volám,

volám tě k vrškům a horám,

volám tě, sluníčko, kde jsi?

Vyjdi zas nad černé lesy!

 

Volám tě, sluníčko, haló, haló,

tepla je na světe málo, málo,

voláme skřivane, haló, haló,

písní je na světě, málo, málo,

voláme človíčku, haló, haló,

lásky je na světě málo!