Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Program na měsíc listopad
První sněhovánky, první radovánky, aneb Mráz maluje zimu Pastelkou – „Zažíháme světýlka“

Cíl:

Obecné:

Sledování a rozeznávání ptáků, kteří zůstávají na zimu, kteří jsou stěhovaví, krmítko na zahradě, čím můžeme krmit. Uvědomování zákonitostí přírody, sledování, vnímání a přizpůsobování teplotním změnám. „Osahávání“ v reálu vlastností vody, jejích fyzikálních proměn. Časové pojmy, růst, stárnutí člověka, různé generace v mojí rodině. Co všechno člověk dělá – zaměstnání – námětové hry, obrazový materiál, důležitost každého povolání pro všechny ostatní lidi. Příprava na vánoční čas a zimní období, prožívání tradic a spoluvytváření kouzla tohoto období, soustředěnost dovnitř, prožívání radosti očekávání. Účast na společných kulturních i jiných akcích a oslavách v MŠ i v rodině. Slavnost Sv. Martina – soucitného vojáka, průvod světýlek, obřad zapalování lampionů – darování a přijímání světýlka, darováním světla neubývá, se světlem se děti vydávají do temnoty a nadcházející zimy hledat Martinovo poselství – podkovy, sníh, rohlíčky nebo jiné sladkosti jako symbol radostné oběti – když se něčeho vzdám, získám shora něco mnohem cennějšího. Svátek zesnulých, Adventní spirála začátek adventu, aj. Předčtenářská gramotnost, pravidla BESIP, projekt: Zvířecí kamarádi v nouzi, Chráním sebe i své kamarády, prevence!


Výtvarné tvoření:

Výroba zvířátek, výroba lampionů a luceren, výroba průsvitů z trhaného hedvábného papíru, barvy podzimu versus barvy zimy – „kouzelnická pokusna“, výroba malých svíček, adventní věnec a dekorace – děti, školka, rodiče, práce s korkem, kartónem, polotovary, běžnými výtvarnými materiály, pozvánka na Lampioňáček, tematické pracovní listy a omalovánky, výroba hudebních nástrojů - xylofony, chřestidla, výroba čerta a Mikuláše, anděla ze sušeného ovoce a ostatních materiálů, aj.


Interaktivní herna:

Principy hygienické, společenská etiketa v dětském věku, divadélka, stolové aktivity, komunitní kruhy, využití textilií ke hře apod.


Volná hra


Ranní rozcvičky:

s hudbou, říkankou, písničkou, statické i dynamické, s pomůckami i bez nich, dechová cvičení, protahovací, posilovací, drobné s humorem, překážky, dětská jóga, relaxační prvky, plochá noha, VDT, apod.


Skupinové povídání v kroužku


Venkovní aktivity:

Poslední usínání přírody - sběr přírodnin, tvoření venku, skupinové hry a soutěže při vycházkách, křídy, stopy zvířat v prvním sněhu - Našli jsme venku nějaké stopy? – v blátě, ve sněhu, čípak, jak vypadají ty naše…

Chvilka pod lupou – plody a rostliny aj, podrobně zkoumáme – strukturu, váhu, velikost, jak vypadají uvnitř, barvy, chutě, vůně, provádíme řezy a obtisky, použijeme jako výtvarný materiál, zkoušíme provádět o nich záznamy bez textu. Krájení a sušení citrusových plodů, adventní stromeček pro zvířátka … Jaká zvířata jsme dosud kolem školky a při vycházkách zahlédli? – život kolem nás, nákresy školky a blízkého okolí, které už děti znají – základní mapa, může mít jen barevná pole, nebo obrázky, vydáme se terénem podle mapy, abychom se dostali k nějakému orientačnímu bodu, motivační hry se zakreslováním na tabuli

(kreslím, co zmizelo, ostatní schovali, co je tu naopak navíc apod.) Zamykání vody na zimu, vodní víla, říkadlo a klíč - prožitkový den.

 

V listopadu opakujeme všechny dosud naučené básničky a písničky a dále se učíme tyto:


Jak král kraloval

Byl jednou jeden král,

už nevím, kde kraloval,

však slavný byl.

Jak na trůn sed,

tak usnul hned,

pak vyskočil,

dokolečka se zatočil,

pak na postel sed

a usnul hned.

(Stoj s rukama do svícnu,

turecký sed, tvář opřít o dlaň,

výskok, zatočit se dokolečka,

 

sed na zem, leh na záda.)STARÝ ČÁP

Starý čáp,

klapy, klap,

chodí k brodu,

čeřit vodu,

čápice ho provází,

chytá žáby pod hrází.

Starý čáp, capy, cap,

cape bosý po rákosí,

za ním cape čápice,

ráchají se v rybníce.

(Chůze po prostoru, klapání rukama jako

zobákem, nohy vysoko zvedáme. Některé děti

mohou skákat jako žáby. Čápové je chytají.

Žáby se můžou zachránit skokem do vody (obruč).VLAŠŤOVKA

Vlašťovičko leť,

už je na tě čas,

listí žloutne, poletuje,

po strništích vítr duje,

bude brzy mráz,

bude brzy mráz.HAD LEZE

Had leze z díry,

vystrkuje kníry,

bába se ho lekla,

na kolena klekla.

Jen se bábo nelekej,

na kolena neklekej.Slunko

Slunko vstalo, vzhůru vystupuje,

své kolo paprsků nám ukazuje,

dolů na zem svítí, krásný den budeme míti...Ráno

Ráno přišlo slunko k nám,

my jsme jeho zlatý chrám,

zlatou kolébkou budeme sluníčku,

jen a jen v dobrém srdíčku.

A kdo má v srdci sluníčko,

má na tváři úsměv,
a červené jablíčko...REPERTOÁR třídy PALETKA
ZA MĚSÍC LISTOPADBásničky


Jak se medvěd dělí o med
(Ukazujeme na prstech ruky)


Tenhle medvěd rozdává med.
Dá lištičce kmotřičce,
dá veverce do hrnce,
ježkovi dá medu soudek,
zajíčkovi dá na zoubek.
Zvířátka se radují,
medvídkovi děkují.


 


Medvědí rozvička


Žiju tady tiše v lese,
když zadupu, zem se třese.
Vylezu i po stromě,
podívejte se na mě.
Nikdo se mě nebojí,
jsem medvídek plyšový.


 


Slunko


Slunko vstalo, vzhůru vystupuje,
své kolo paprsků nám ukazuje.
Dolů na zem svítí,
krásný den budeme míti!Písničky


Listopad


Listopad, listopad,
lísteček mi na zem spad.


Zlatý list z javora,
zima už jde do dvora.


 


Bude zima, bude mráz


R: Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš.


Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu.


R:


Schovám se do javora, tam bude má komora.


R:


Schovám se do křoviny, tam budou mé peřiny.


R:


Schovám se já pod mezu, až přestane, vylezu.


Až přestane, vyletím, celý svět rozveselím.
Půjde dívka na trávu, zazpívám jí nad hlavu.


 


Vlaštovička


Vlaštovičko leť, už je na tě čas.
Listí žloutne, poletuje,
na strništi vítr duje.
Bude brzy mráz.


 


Dva ježci


Cupy dupy u chalupy, dva ježci se honí,
třetí čeká na jablíčko, sedí pod jabloní.


Cupy, dupy u chalupy, hnedle vedle plotu,
až těch jablek bude více dá je do kompotu.


Cupy dupy u chalupy, hnedle vedle jedle,
až těch jablek bude více udělá z nich knedle.