Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Program na měsíc říjen
Barevný fráček Podzimu - velká slavnost přírody, bohatství

Cíl:

Obecné:

Pokračujeme ve sledování přirozených přírodních změn, vítr versus drak, dešťové kapky, létající a padající listí, barevnost kolem nás, stromy a keře, ježci a jiní spáči – možnost propojit s programy ekocenter, společné diskuze na téma podzimu, rozhovory nad obrázkovými materiály, vyjadřování, formulace, rozhovory o střídání ročních dob – co se děje, jak se máme v těchto obdobích my, co nás nejvíce baví, mění se naše přání v průběhu roku? Dary přírody – listy, kaštany, ovoce, zelenina – vytvořit s dětmi dekorace.

Světlo se ztrácí, příroda uvadá, my jsme též uspáváni, příběh o sv. Michaelovi. Říkanky, pohádky a písně o koních, kováři, řezání dříví – překonávání překážek, pěstování odvahy a rozhodnosti ke správnému chování, pohádky o boji dobra se zlem, váhy – symbol Michaelského období. Dále zařazujeme prožitkové dny jako výchozí pro další práci s výukovými a didaktickými materiály - 20. 10. Den stromů - oslava narozenin zasazeného stromečku Petřík, další činnosti v přírodě i ve třídách, podzimní tvořivá akce pro rodiče s dětmi - stromové mandalky + víkendová drakiáda.

Výtvarné tvoření:

Barvy podzimu – malba, pastely, voskovky - frotáž, křídy, zapouštění tuší, truhlíky s přírodninami, práce s přírodninami, ozdobená brambora, zvířátka z kaštanů, koláž z listů, podzimní skřítci, domečky pro stromové skřítky, nejjednodušší draci – větrné pytle, šiškoví ptáčci, průsvity na okna, barevné listy v oknech, navlékání přírodnin – náhrdelníky, závěsy, girlandy, aj.

(pozn.: všechny činnosti vhodné pro mladší i starší děti)

Interaktivní herna:

Nacvičujeme stále principy hygienických návyků - dojít si na záchod, toaletní papír, umýt ruce, utřít si ruce, odpadkové koše, začínáme třídit odpad, napít se, obsluha nápojových automatů, prostírat si před jídlem a sklízet nádobí po jídle, čistit si zuby …, význam a řazení rituálů...

Volná hra

Ranní rozcvičky:

s hudbou, říkankou, písničkou, statické i dynamické, s pomůckami i bez nich, dechová cvičení, protahovací, posilovací, drobné s humorem, překážky, apod.

Skupinové povídání v kroužku

 

Venkovní aktivity:

sběr přírodnin, tvoření venku, listové růže, listové výrobky, slámové misky, listové výrobky, panenky z trávy, skupinové hry a soutěže, křídy, dětské hřiště, jednotlivé prvky se změřením, kolotoč s písničkou či říkankou, gymnastické prvky s kontrolou, atletické prvky, volná hra, výlet...V říjnu se učíme tyto básničky a písničky:

PROČ

Proč kopřiva pálí, proč se lenoch válí,

proč, proč, proč? Pro slepičí kvoč!MYŠKA

Běží myška po strništi,

dvě myšátka za ní piští,

nad nimi se vznáší drak,

kaboní se jako mrak.VLAŠŤOVKA

Vlašťovičko leť,

už je na tě čas,

listí žloutne, poletuje,

po strništích vítr duje,

bude brzy mráz,

bude brzy mráz.UŽ TY PILKY DOŘEZALY

Už ty pilky dořezaly,

už ty mlýnky domlely,

už sedláci domlátili

mají plné stodoly.

Jura jenom poskakuje,

Hanka se zas jen točí,

muzikanti podřimují,

hrom ať do nich uhodí.HAD LEZE

Had leze z díry,

vystrkuje kníry,

bába se ho lekla,

na kolena klekla.

Jen se bábo nelekej,

na kolena neklekej.DEŠŤOVÉ KAPIČKY

Dešťové kapičky dostaly nožičky,

běhaly po plechu, tropily neplechu.

Vzbudily Janičku, zaspala chviličku.

Do školy běžela, celá se zmáčela,

A kdo měl deštníček, zmokl jen krapíček.

Slunce se zjevilo, kapičky vypilo.MYŠKA TANEČNICE

Měl jsem myšku tanečnici,

tancovala po světnici,

byla černá, byla bílá,

každému se líbila.

Když jsem přišel ze dvorečka,

točila se do kolečka,

dupla tam a dupla sem,

mrskla fouskem pod nosem.


ŠLA NANYNKA

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,

natrhala lupení, lupeníčka,

přišel za ní Pepíček,

rozšlapal jí košíček,

Ty, Ty, Ty, Ty, Ty, Ty, Ty to budeš platiti!

Já to platit nebudu, nebudu, nebudu,

radši se dám na vojnu, na vojničku.

Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej, udělám, udělám, na vojnu se přeci dám.

+

dramatické prvky – ruce, nohy apod.REPERTOÁR třídy PALETKA
ZA MĚSÍC ŘÍJEN

Básničky

Z lesů vítr fouká,
nebem letí mraky.
Myška z díry kouká,
kluci pouští draky.

 

Foukej, foukej větříčku
schoď mi jednu hruštičku….
 


Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku.
A pod hrušku talíř,
sláva, ty jsi malíř!
 


Ježek
Ježek ten je ježatý, od hlavy až po paty.
Mračí se a žaluje, na každého, kdo tu je.
/Ježku, ježku, co ti vadí?
Že mě nikdo nepohladí./ 2x
 


K zamykání přírody před příchodem zimy…


ZAMYKÁM TĚ, VODIČKO,


JE TO JEN NAKRATIČKO,


JARO PŘIJDE BRZY,


NEROŇ PROTO SLZY. 


ZAMYKÁM TĚ, POTŮČKU,


PŘIŠLI JSME KROK PO KRŮČKU,


AŽ BUDE SNÍH VŠECHEN PRYČ,


PŘINESEME ZASE KLÍČ. 


ZAMYKÁM TĚ, RYBNÍČKU,


UKRYJ KAŽDOU RYBIČKU,


Z JARA SLAVÍK ZAZPÍVÁ,


ZÁMEK SE ZAS OTVÍRÁ…


Písničky


Obměna písně Prší, prší


Prší, prší jen se leje a my domů nepůjdeme,
schováme se pod střechu,
netropíme neplechu.


Šla Nanynka do zelí
do zelí, do zelí….


Jaro, léto, podzim, zima
… viz. notový zápis na další straně.

 

Bramborová
Brambory, brambory, to je strava naše,
/někdy jsou jen na loupačku, jindy je z nich kaše./ 2x

Brambory, brambory, to je naše strava,
/kdo se hodně napracoval, ten si dvakrát dává./ 2x

Brambory, brambory, z Ameriky známe,
/ať hranolky, nebo chipsy, to si pochutnáme./ 2x

 

Podzimní hádanka (zpíváme i recitujeme)


Má ráda oříšky,
louská je potají,
zuby má veliké,
kožíšek rezavý.


Co je to? (Veverka)


j pisnicky  : jaro leto podzim zima 105x150 <span style=background color: #ffff00>Jaro</span>, <span style=background color: #ffff00>léto</span>, <span style=background color: #ffff00>podzim</span>, <span style=background color: #ffff00>zima</span>