Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Program na měsíc únor

„Pastelko, držím tě správně?“ aneb cestička do školy se od Pastelky vine...Cíl:

Obecné:

Hromnice, Sv. Valentýn, dítě na počátku cesty za vzděláním - znalost základních osobních údajů - jméno a příjmení, věk, bydliště, povědomí o hygienických návycích, schopnost jíst příborem, sebeobsluha – knoflíky, suchý zip, tkaničky, oblékání, svlékání apod., správné držení tužky (pastelky), jednoduché vystřihování, omalovávání obrázků bez význačného přetahování, krátké básně a písně zpaměti, základní škála barev, povědomí o základních opacích: den x noc, velký x malý, tlustý x tenký, nízký x vysoký + protiklady, 4 roční období, pravá a levá, počítání do 5 (10), základní geometrické tvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník), povědomí o směrech: nahoru, dolů, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, první a poslední, blíže a dále, více a méně, větší a menší, rozlišování ovoce a zeleniny, alespoň několik písmen poznat, napsat – jméno???, Den zdravého životního stylu, stíny, hádanky, aj.

Výtvarné tvoření:

hromniční svíčky, valentýnky - příležitost Sv. Valentýna, zažehlovací mozaika, různé kreslící a dokreslovací techniky, stříhání, vytrhávání, práce s krepovým papírem, barevným papírem, vatou a rounem, kresba na velkoformátový arch, skupinové práce s kartóny, pracovní listy a nevšední tvoření, tematické omalovánky, aj.

 

Interaktivní herna:

principy hygienické, společenská etiketa v dětském věku, divadlo, dokončení : maškarní bál, úloha masek a jejich odložení, hudební dopoledne s nástroji, stolové aktivity, komunitní kruhy, pečení, třídíme odpad hrou, hrajeme si, napodobování, hra: Kufr, dvojice, hry podmíněné oblastmi diagnostických listů, hry na principech Zimy a Doby ledové, kooperativní práce, integrované celky, předčtenářská gramotnost, dramatizace, hudební bloky, rytmizace, pohybové bloky, apod.

 

Volná hra


Ranní rozcvičky:

s hudbou, říkankou, písničkou, statické i dynamické, s pomůckami i bez nich, dechová cvičení, protahovací, posilovací, drobné s humorem, překážky, dětská jóga, relaxační prvky, plochá noha, VDT, apod.

 

Skupinové povídání v kroužku, četba:

minirozbory čteného, pochopení textu.

 

Programy pro rozvoj smyslových schopností, vnímání a myšlení, prostorové orientace a paměti:

 

·         jemná motorika pokračování, pracujeme se všemi 5 smysly: hmatové vjemy, čichové – vůně, zrakové – tvar a barva, chuťové, sluchové, pod lupou, spojením všech 5 vjemů získám realitu!

·         tabule – mapy….

 

Venkovní aktivity:

tématické vycházky, ptačí krmítka, lojové koule, sněhové stavby, pozorování ptáků, zvířecích stop, sáňkování, bobování, klouzání, sněhová tvoření a stavby, klouzání na zamrzlých kalužích, změny skupenství vody, mrazivé květy, Děd Mrazík a bílá příroda,stále sledujeme změny v přírodě, dítě a člověk v koloběhu přírody, prodlužování dne …

 

Básně z PASTELKY:

 

Mám pastelky mám, jejich barvy znám,

nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá,

zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu,

modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře,

šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí,

žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí,

mám pastelky mám, jejich barvy znám,

jen já dobře vím, co si nakreslím.

 

 

Hádaly se ještěrky, o barevné pastelky,

holky dejte na mé rady a malujte dohromady,

to je vážně nápad skvělý, hádat jsme se nemusely!

 

 

V únoru opakujeme všechny dosud naučené básničky a písničky, přidáváme k nim dramatické prvky, interpretaci dělíme mezi chlapce a dívky, a dále se učíme tyto logopedického charakteru:


Bráška bruslí na ledě,

bruslit se mu nevede,

bráška bruslí,

už je u zdi!

 

Vrány letí, krákají,

na stromy si sedají,

jedna letí jako drak,

sedá, kráká, kráky, krák!

 

Auto jede, sláva, sláva,

táta mává, máma mává,

auto jede tů, tů, tů,

mámo, táto, už je tu!

 

Máma mák na buchty míchá,

buchty to je její pýcha,

budou chutné jako med,

ochutnáme buchty hned!

 

Pračka prima pracuje,

proud vody v ní tancuje,

praní prádla nebudem se bát,

pračka bude sama prát.

 

Kuba boudu buduje,

jeho bába hubuje,

bouda padá bum,

Kuba nemá dům!

 

Táta koupil budíka,

aby budil Toníka,

budík tiká, pěkně zvoní,

Toníka teď denně budí.