Adaptační režim:

Mateřská škola nabízí rodičům adaptační režim. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situace. Pokud se adaptace nepodcení, vznikne pravděpodobně mezi rodiči a učitelkami partnerský vztah, který potom provází dítě po celou dobu docházky a dále se rozvíjí na základě důvěry. Proces adaptace je tedy významný nejen pro dítě, ale i pro rodiče a učitele, který potom doplňuje rodinnou výchovu.

Prvním krokem je několik termínů Dní otevřených dveří, které jsou určeny zvláště pro nově přijaté děti a jejich rodiče. Jsou organizovány v období po zápisech a zveřejnění rozhodnutí o přijetí, zpravidla 2x v měsíci květnu a 2x v měsíci červnu, kdy mohou děti spolu s rodiči navštívit celodopolední program v MŠ, vzít si vlastní přezůvky a svačinku, seznámit se s dětským kolektivem, tetami-učitelkami a podílet se na celém programu, pobytu na zahradě, který je návštěvám samozřejmě uzpůsoben.

Druhým krokem je tzv. první třídní schůzka, tj. setkání nových rodičů, kde se dozvídají veškeré potřebné informace, získávají mnohé i v tištěné podobě, kontaktní e-maily, telefony, adresu webových stránek, mohou se na cokoliv ptát a sdělené kontakty dále po dobu prázdnin využívat v případě dotazů, nejistot tak, aby v první školní den netápali, nestresovali se a nepožadovali po učitelkách to, co již mohli v klidu získat od ředitelky a v době, kdy měli dostatek času na přečtení, promyšlení, plánování i dotazování.

Třetím krokem je již vlastní adaptace. Respektujeme individualitu a potřeby každého jedince, někdo se adaptuje za pár minut, hodin, někdo dnů i týdnů, výjimečně i měsíců. Zpravidla tedy přicházejí nové děti první dny pouze na malou návštěvu, seznámí se s prostory MŠ, personálem, chvilku si pohrají, pobydou do svačinky a jdou domů. Od cca 3. - 5. dne zůstávají již do oběda. Pokud je dítě v psychické pohodě, může v dalším týdnu setrvat ještě několikrát do oběda a potom plynule přejít i na pobyt přes polední klid a odpolední pobyt. Pokud v psychické pohodě není, snažíme se po delší dobu zachovat ve spolupráci s rodiči pouze tzv. polodenní docházku.

Takováto spolupráce se opravdu vyplatí. Je prospěšná a významná pro navázání vztahu důvěry mezi rodičem, učitelkami i dítětem, je důležitá pro získání pocitu jistoty a bezpečí dítěte při vstupu do nové etapy života, pro rozvoj spolupráce, partnerství, rozvoj osobnosti, respekt, aj.

 
ZKOUSKA