Profily zaměstnanců:

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.

Absolventka matematicko-fyzikálního gymnázia, pomaturitního studia oboru rehabilitace, bakalářského studia oboru fyzioterapie a magisterského studia oboru fyzioterapie interních civilizačních chorob, doktorandského studia oboru kinantropologie a biomedicína, pracovala jako pedagog na zdravotnické škole, na rekvalifikačních kurzech pro slabozraké a nevidomé, na FTVS UK, účastnila se rekondičních pobytů, též pracovala na RHB klinikách, v soukromých zdravotnických zařízeních a biomedicínské laboratoři, v rámci OSVČ pak pravidelně publikovala odborné články, psala do časopisu ZORA pro slabozraké a nevidomé, PULS, napsala Maličké mirošovické pohádky a Petříkovské pohádky o nezbedných pastelkách, spolupracovala s IFFA, RIPEC, ATELIER HORATSCHKE, organizovala letní denní tábory pro děti, volnočasové aktivity různého druhu pro děti předškolního a školního věku, založila a vedla neziskovou organizaci Mateřské centrum Čolek, o. s. v Mirošovicích. Od 1. 9. 2011 ředitelkou MŠ Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace. Zde v rámci DVPP absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení při NIDV Praha, řadu kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích akcí a dálkově vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na MILLS, s. r. o. Je členkou Asociace předškolní výchovy a Pedagogické komory.

Marie Marcínová

Absolventka Gymnázia v Říčanech, SZŠ v Příbrami, pomaturitního kvalifikačního studia oboru fyzioterapie OA, SPgŠ a jazykové školy v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, pracovala 15 let jako fyzioterapeut, dále jako pedagog v MŠ 11 let, také jako cvičitelka a logopedická asistentka, od 1. 09. 2022 kvalifikovanou učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov. V rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou.

Mgr. Irena Rosíková

Absolventka SPgŠ v Berouně obor Učitelství pro MŠ, magisterského studia na Teologické fakultě UK v Praze a akreditovaného programu Vychovatelství na Pedagogické fakultě UK v Praze, specializačního studia Speciální pedagogika - integrace postižených dětí do MŠ, dále od r. 1987 až do současnosti pedagogická praxe v MŠ, kurzy Ošetřovatelství, PP, Psychologie osobnosti učitelky MS, Respektovat a být respektován, Emoční inteligence, EVVO, Polytechnika, Artefiletika, komunikačních dovedností a prostorové představivosti aj. Od 1. 9. 2021 třídní učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov.

Šárka Belovická

Absolventka Rodinné školy v Benešově, SOU obchodního v Benešově, 1. Kladenské soukromé SOŠ - obor Podnikatelská administrativa, Soukromé SŠ pedagogiky a sociálních služeb v Obratani - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, dále 4-letá pedagogická praxe v MŠ, ostatní praxe mimo obor, kurzy PP, školní zralosti a připravenosti, pedagogické podpory a vzdělávacího plánování, Logopedický asistent, předmatematických představ aj. V současné době studuje na Pedagogické fakultě UK v programu celoživotního vzdělávání obor Psychopedie. Od 1. 9. 2021 učitelkou ve třídě Pramínek, MŠ Pastelka, Petříkov.

Helena Molnárová

Absolventka SOU gastronomie v Praze, dále zaměstnaná jako asistentka ve firmě Stěhování s.r.o., RCA Training s.r.o., Institutu certifikovaného vzdělávání a od r. 2020 jako zastupující zaměstnankyně v MŠ Pastelka Petříkov, příspěvková organizace, kde i je od 1. 9. 2022 asistentkou pedagoga. Absolvovala kurzy vzdělávací agentury ICV a dále rekvalifikační kurz pro asistenty pedagoga.

Iva Vydrařová

Absolventka SOU obchodního s maturitou, dále zaměstnaná v MICRONIX s.r.o., LOCO plus s.r.o., Piskáček Praha s.r.o., d 1. 5. 2019 plně kvalifikovaný asistent pedagoga ve třídě Paletka, MŠ Pastelka, Petříkov. V rámci DVPP absolvovala řadu kurzů a seminářů s předškolní tematikou.

Gabriela Gabajová

Absolventka SOU, zaměstnanec v oblasti provozu a administrativy Bonavita s. r. o., od 2011 do 2014 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov a opět od 19. 11. 2018.

Oksana Semeniuk

Absolventka VŠ ekonomické, dále zaměstnaná ve firmě Faiger jako manažerka export - import a ve Správě sociálního zabezpečení jako administrativní pracovnice. Od 1. 9. 2022 provozní zaměstnanec MŠ Pastelka, Petříkov.

 
ZKOUSKA