Otužílek

Zájmový kroužek zahrnuje zpravidla dobrovolné návštěvy plavání, bruslení,
ozdravné pobyty: lyžování, in-line bruslení, cyklokurz.

· zodpovídá ředitelka školy, doprovodný pedagogický personál a lektoři,
· probíhá dle potřeb MŠ, zpravidla v době mimo hlavní vzdělávání, kdy děti, které nemají zájem o účast, mají pobyt venku,
· začátek přelom září - říjen,
· otevírá se pro každého zájemce, u bruslení je možná i účast rodičů,
· součástí přihlášky je souhlasné vyjádření rodičů - zplnomocnění s předáním dítěte do péče lektora / ky a s jejich souhlasnými podpisy o zodpovědnosti za svěřené dítě v průběhu konání (zaměstnanec MŠ zůstává po celou dobu s dětmi jako pomocný dozor),
· děti opouští budovu MŠ, doprava mikrobusem nebo autobusem,
· dítě je předáno lektorům personálem školky a je od ní opět převzato zpět, rodič se tohoto předávání nemusí osobně účastnit, může však v případě potřeby dítě přivést k odjezdu, a pak zase odvést po návratu,
· veškeré dotazy u ředitelky MŠ – tel.: 777 69 29 21.

ZKOUSKA