Důležité dokumenty:

Organizace školního roku

Úplata za vzdělávání

Ceník stravné

Školní preventivní program - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.

Plán hospitací

Plán DVPP

Vnitřní platový předpis - tento dokument v platném znění je archivován v ředitelně MŠ a též viditelně uložen v budově MŠ na veřejně přístupném místě.

GDPR

 
ZKOUSKA