Soutěže:

2022/23

Ve školním roce 2022/2023 jsme se zúčastnili výtvarných soutěží:


Byl jednou jeden život, pořádala ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice pro MŠ a další školy, kde třída Paletka obsadila 1. místo v kategorii MŠ.2021/22

Ve školním roce 2021/2022 jsme se zúčastnili výtvarných soutěží:

Výtvarná soutěž na téma: Cesta časem, pořádala ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice pro MŠ a další školy, kde třída Paletka obsadila 2. a třída Pramínek 3. místo v kategorii MŠ.

Výtvarná soutěž na téma: Svět očima dětí - IZS, pořádalo MV ČR pro MŠ a další školy, kde se obě třídy zúčastnily s díly: Požár, Záchranka a Dopravní nehoda.

 


2011/12

Ve školním roce 2011/2012 jsme se zúčastnili se dvěma prostorovými pracemi (za každou třídu jedna) regionální výtvarné soutěže pořádané ZUŠ v Říčanech na téma: Cesta.

ZKOUSKA