Angličtina hrou

Angličtina zábavnou a herní formou v budově MŠ, pro děti 3 - 6 let.

Vyučuje jazyková škola School Tour.

Výuka bude probíhat 1x v týdnu, pátky od cca 14.30 – 15.15 a dále od 15.15 do 16.00.

Kroužek se otevírá pro minimálně 7 dětí, běžné naplnění jedné skupinky je do 10 dětí, v případě většího zájmu budou skupiny dvě podle věku a úrovně znalostí.

Veškeré výukové pomůcky a materiály dodává vyučující sám, nejsou zahrnuty v ceně.

Cena jedné lekce trvající 45 minut je 65 Kč (platí se formou zálohy na cca 1 pololetí – 15 lekcí), úhrady jsou plně v kompetenci poskytovatele a jeho účetního hospodaření.

Výuka probíhá po celý školní rok, mimo prázdninová období, začneme od října, návaznost je garantována.

Součástí přihlášky do kroužku je souhlasné vyjádření rodičů s předáním dítěte lektorovi, děti neopouští budovu MŠ, k výuce je využívána učebna školky v patře, dítě je předáno lektorům personálem školky a je od nich opět převzato zpět, rodič se tohoto předávání nemusí osobně účastnit, může však v případě polodenní docházky dítě přivést, a pak zase odvést.

Veškeré dotazy v ředitelně, případně na dodaných kontaktech.

ZKOUSKA